תולדות המכינה
המכינה הישיבתית הקדם-צבאית "בני דוד" עלי, הוקמה בשנת תשמ"ח (1988) ע"י הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין.

שתי מטרות מרכזיות היו לנגד עיני מקימי המכינה בהקמתה, האחת היא להוביל את החברה הדתית ללקיחת אחריות ולנשיאה בנטל הביטחון באופן שווה לשאר חלקי האוכלוסייה, והשנייה היא לתת מענה לרבים מבני הנוער הציוני-דתי, בוגרי בתי ספר תיכוניים דתיים ו/או ישיבות תיכוניות, אשר ביקשו לשרת בצה"ל כמיטב יכולתם אך יחד עם זאת חשו צורך בהעמקת אמונתם היהודית ואהבתם לערכי התורה טרם גיוסם.

על מנת להשיג מטרות אלו בני דוד הקימה תוכנית לימוד ייחודית שמטרתה לתת מענה ליעדים אלו. ייחודיותה של תוכנית הלימוד היא בכך שלימודי הקודש מורכבים גם ממגוון רחב (יותר מהמקובל) של לימודי אמונה ומחשבת ישראל. כמו כן, על מנת לבנות עולם פנימי מבוסס לפני השירות הצבאי, התלמידים נפגשים במסגרת המכינה עם מגוון מרצים ודעות, ומתמודדים עם השקפות אלו ביחד ובליווי צוות רבני המכינה. 

בני דוד רואה חשיבות חינוכית רבה ביחס האישי לכל תלמיד. לשם כך צוות הרמי"ם במכינה הינו רחב ולכל מחזור בוגרים הנמצא בשירות הצבאי יש רב במשרה מלאה שתפקידו ללוות ולסייע לאותם בוגרים ככל שניתן. 
"בני דוד" הינה המכינה הקדם-צבאית הראשונה שנוסדה, הגדולה שבהן ובעלת אחוזי הקצונה ושירות קבע הגבוהים ביותר. בעקבות הצלחתה קמו עד היום עוד עשרות מכינות הן דתיות והן חילוניות. בני דוד רואה בפריחתם של המכינות האחרות הצלחה בהנחלת הצורך בשינוי תפיסתי בחברה הישראלית.

עם השנים, עלתה דרישה בין בוגרי המכינה שסיימו את שירותם הצבאי לחזור ל"בני דוד" לתקופת לימודים נוספת ולהמשיך את העשייה גם בחיים האזרחיים. לשם כך הוקמו בשנת תשנ"ה (95') מסגרות לימודים לבוגרי צבא, מסגרות שמטרתם להעמיד מנהיגות חברתית- ציבורית אשר תשפיע גם על שאר תחומי החיים של החברה הישראלית.

כיום, לומדים במוסדות "בני דוד" מעל ל- 700 בחורים, במסלולי הלימוד השונים.

כ – 3,500 בוגרים למדו במכינה. מעל 40% מהבוגרים הינם קצינים, ורובם הגדול שירתו ומשרתים ביחידות קרביות ויחידות עלית. 
 תפריט תפריט