load page
המתן בבקשה...

בית מדרש וירטואלי

אודותינו


המכינה הישיבתית הקדם-צבאית "בני דוד" עלי, הוקמה בשנת תשמ"ח (1988) ע"י הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. שתי מטרות מרכזיות היו לנגד עיני מקימי המכינה בהקמתה, האחת היא להוביל את החברה הדתית ללקיחת אחריות ולנשיאה בנטל הביטחון באופן שווה לשאר חלקי האוכלוסייה

להרחבה

חדשות ואירועים

יחסנו לערבים במדינת ישראל | דף עמדה לבוגרים [3] הרב סדן
"ראשית להזכיר – אין אצלנו "שנאת זרים". מעולם לא הייתה. היא מנוגדת לאמונתנו. אין אנו זקוקים למושג 'דמוקרטיה' כדי לא ליפול בפח הזה. התורה מלמדת אותנו כי "חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם". אמונתנו היא זו שהביאה לעולם את כבוד האדם וחרותו."
איגרת לבוגרים דף עמדה [2] שבט תשפ"ב
"אפשר לאדם להשיב ולבקר ולחלוק – בדרך ארץ ובידידות"
"האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו – לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה", אדרבא, דווקא משום שאנחנו אוהבים ומאמינים בעם ישראל, ואוסיף – במדינת ישראל, לכן חובה עלינו לבקר ולמחות על כל המומים המתגלים בסדרי חיינו הציבורים.
אלא שהשאלה היא לא האם למחות, אלא איך למחות באופן כזה שנשיג את מטרתנו – "ולא
תשא עליו חטא"!
חדשות 'בני דוד' טו' בשבט תשפ"ב
ב"ה המון המון עשיה יש במסגרות השונות שלנו,
הבאנו לכם טעימה קטנקטנה ממנה.

טו' בשבט שמח
דפי עמדה לבוגרי "בני דוד" בענייני הדור והשעה | הרב אלי סדן
התקופה היא סוערת, אין בכך חידוש. אנחנו כל הזמן חיים בתוך סערות גדולות, עם הפסקות קצרות, ובאמת כך תיארו לנו חז"ל, וגם הנביאים, את תקופת "עקבתא דמשיחא", ועל כן איננו נבהלים. מה שחשוב זה להחזיק ביד (או ליתר דיוק – בראש) מצפן שינחה אותנו בדרך האמת כדי שלא ניתטלטל ונאבד כיוון בגלל הרוחות הסוערות...