בירור הסיגים במושגי האמונה בעת התחיה | אורות התחיה [53] פס' נא'

הרב אליעזר קשתיאל

א בסיוון תשע"ד

בירור הסיגים במושגי האמונה בעת התחיה | אורות התחיה [53] פס' נא'

הרב אליעזר קשתיאל

א בסיוון תשע"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8531 דבקות בה' - המטרה העיקרית | אורות התחיה [70] פס' עב' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ה 29:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8497 כנסת ישראל היא הופעת הנשמה העיקרית בעולם | אורות התחיה [69] פס' עא' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ה 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8486 הכור האטומי של הגאולה | אורות התחיה [68] פס' סט' - ע' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ה 45:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8430 תשובת דור הגאולה | אורות התחיה [67] פס' סח' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ה 32:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13121 אורות התחיה [66] עמ' צז' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ד 49:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8294 לימוד סתרי תורה = בהירות לאומית = נבואה לאומית | אורות התחיה [65] פס' סה' - סו' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ד 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8255 התעוררות הצורך לשלמות אישית ולאומית | אורות התחיה [64] פס' סד' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י באלול תשע"ד 48:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8234 מצב סתרי התורה בזמן הגלות | אורות התחיה [63] פס' סב' - סג' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ד 54:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8231 חמדת התורה - המטרה לעבוד את ה' בשמחה ובחשק | אורות התחיה [62] פס' סא' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ה באב תשע"ד 59:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8166 הפרדות מעולם הנגלה אל עולם הנסתר | אורות התחיה [61] פס' ס' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ד 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8146 הנסתר - גילוי ההגיון האמיתי | אורות התחיה [60] פס' נט' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ד 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8112 התהליך ההסטורי אל דעת אלוקים | אורות התחיה [59] פס' נח' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ד 1:12:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8065 ההקשבה לתורת הנסתר | אורות התחיה [58] פס' נז' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ד 40:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8028 לימוד תורת הסוד מתוך ביטול הפרגמטיות הטבעית | אורות התחיה [57] פס' נו' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ד 1:11:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7983 אחדות עולם האגדה וההלכה | אורות התחיה [56] פס' נה' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ד 47:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7951 האמונה הישראלית ופריחת התרבות | אורות התחיה [55] פס' נד' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ד 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7950 אורות התחיה [54ב] פס' נג' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ד 14:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7922 קבלת הטוב והקודש מיסודות פגומים גורמת לרעות רבות | אורות התחיה [54א] פס' נב' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ד 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7892 בירור הסיגים במושגי האמונה בעת התחיה | אורות התחיה [53] פס' נא' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ד 46:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7858 פריחת תושב"ע בעת התחיה והיחס המתחדש אל התושב"כ | אורות התחיה [52] פס' נ' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ד 57:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7817 ראית הפרטים המצטרפים למגמה אחת | אורות התחיה [51] פס' מח' - מט' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ד 50:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7782 לידת הכפירה - חוסר האיזון בין אורות [אידיאלים] וכלים | אורות התחיה [50] פס' מז' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ד 40:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7744 הכלליות - יכולת התיקון | אורות התחיה [49] פס' מו' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ד 1:04:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7665 הציבור חייב שיהיו בו רשעים | אורות התחיה [48] פס' מה' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ו באדר ב תשע"ד 54:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7620 הטלטלה בין החומריות והרוחניות | אורות התחיה [47] פס' מד' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשע"ד 38:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7600 החכמה המאחדת בין החיים ובין התורה | אורות התחיה [46] פס' מג' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשע"ד 1:10:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7554 הלאומיות והפרט והיחס לתורה | אורות התחיה [45] פס' מב' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ה באדר ב תשע"ד 52:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7526 עיקול הדעות הבאות ממקורות זרים | אורות התחיה [44] פס' מא' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשע"ד 48:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7469 משמעותה החיובית של החוצפה | אורות התחיה [43] פס' לט' - מ' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"ד 59:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7431 הטהרה הנדרשת מאנשי התרבות | אורות התחיה [42] פס' לז'-לח' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ז באדר א תשע"ד 49:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7432 דמותו של הסופר ואיש התרבות (ועיסוק בתרבות שאנו צורכים) | אורות התחיה [41] פס' לו' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ד 1:06:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7367 טהרה- השידוך בין החומר והרוח | אורות התחיה [40] פס' לה' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ד 40:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7334 התפתחות חומרית ומדרגות בכוונה | אורות התחיה [39] פס' לד' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ד 50:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7297 גבורה חומרית וקישורה אל הקודש בא''י | אורות התחיה [38] פס' לג' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ד 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7257 התקדמות הגאולה בשני נתיבים | אורות התחיה [37] פס' לב' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ד 52:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7242 הרוח כמנוף להתקדמות והתפתחות המציאות | אורות התחיה [36] פס' לא' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ד 53:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7186 אליהו מבשר שלום- מלחמה בטבע או שלום עמו | אורות התחיה [35] פס' ל' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ד 25:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7185 תרבות ישראלית בעת התחיה | אורות התחיה [34] פס' כט' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ד 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7134 מערכת היחסים שבין הקודש והטבע | אורות התחיה [33] פס' כח' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ד 57:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7121 כשהעולם הרוחני מתרחב נדרשים יותר ''כלים'' להתגלות בהם | אורות התחיה [32] פס' כז' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ד 57:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7086 הפער בין משבר חיצוני והתעלות פנימית | אורות התחיה [31] פס' כה'- כו' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ד 47:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7048 הקישור לכלל ישראל כבסיס לעבודת ה' | אורות התחיה [30] פס' כד' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ד 55:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7010 האהבה הלאומית כמכפלה של אהבת ה' | אורות התחיה [29] פס' כג' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ד 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6974 הלאומיות אינה סותרת את הקודש אלא מחזקת אותו | אורות התחיה [28] פס' כב' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ד 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6951 אחריות על האחדות על אף חילוקי הדעות | אורות התחיה [27] פס' כא' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ד 53:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6923 דחיית כוחות רעים בזמן השיבה לארץ | אורות התחיה [26] פס' כ' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ד 1:13:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6892 התעוררות כוחות החיים בזמן הגאולה- היחס בין אנשי הרוח ואנשי המעשה | אורות התחיה [25] פס' יט' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ד 1:04:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6803 הכוחות המתעוררים באומה | אורות התחיה [24] פס' יח' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ג 1:07:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6778 האמונה והאהבה | אורות התחיה [23] פס' יז' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ג 44:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6755 אמונה ואהבה- שורש ההתפתחות האנושית | אורות התחיה [22] פס' יז' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י באלול תשע"ג 51:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6732 ''קדושת המלאכה'' | אורות התחיה [21] פס' טז' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ג 54:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6686 ההתרחבות החומרית- לכתחילה ולא בדיעבד | אורות התחיה [20] פס' טו' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ה באב תשע"ג 49:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6664 שריד קטן מדבר גדול הוא יותר יקר מדבר קטן שלם | אורות התחיה [19] פס' יד' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ג 41:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6639 התאמת ההארה ע''פ גודל הכלי של המקבל | אורות התחיה [18] פס' יג' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ג 54:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6617 הלאומיות בישראל מיצרת מידות טובות | אורות התחיה [17] פס' יב' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ג 45:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6619 העיסוק ברצון האלוקי | אורות התחיה [16] פס' יא' - רק חצי מהשיעור אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ג 22:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6601 צמאון- הנקודה שמחייה ומקיימת את האומה | אורות התחיה [15] פס' י' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ג 40:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6583 שמירת הטהרה והמוסריות של הרוח הלאומית בעמים ובישראל | אורות התחיה [14] פס' ט' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ג 51:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6591 החזרה לחיים ממשיים (חומרים) בארץ ישראל | אורות התחיה [13] פס' ח' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ג 1:02:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6580 הצורך במקור השראה בבניין חברתי | אורות התחיה [12] פס' ז' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ג 1:00:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6572 חשיבות העיסוק בתאוריה [בתורה] כבסיס לעולם המעשי | אורות התחיה [11] פס' ו' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ג 54:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6561 ההשפעה התרבותית של בית המקדש | אורות התחיה [10] המשך פס' ה' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ג 1:08:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6545 המשמעות שבקיום המצוות העתידיות בהווה | אורות התחיה [9] פס' ה' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ג 48:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6532 הצורך בהשלטת האידיאל על המציאות | אורות התחיה [8] פס' ה' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ג 56:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6525 המצאות של חסידים באומה מאזנת את האומה | אורות התחיה [7] המשך פס' ד' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ג 1:03:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6510 היות טוב לכל- הלאומיות הישראלית | אורות התחיה [6] המשך פס' ג' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ו באדר תשע"ג 50:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6496 היחס בין התפתחות המדע והיצירה לחיי התורה בישראל | אורות התחיה [5] המשך פס' ב' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ט באדר תשע"ג 01:03:44
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6484 האינסטינקט הלאומי של ישראל ואומות העולם | אורות התחיה [4] המשך פס' ב' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ג 1:12:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6465 התגדלות הצמאון לאלוקים בעת התחיה | אורות התחיה [3] המשך פס' א' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ג 1:02:0
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6440 אהבת ה' באומה שלמה | אורות התחיה [2] המשך פס' א' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשע"ג 47:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6414 ערך התחיה- הכרת נעם המציאות | אורות התחיה [1] פס' א' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ג 45:20
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים