איך נכון לבנות את עולם הלימוד של בעלי הבתים | מדברים אמונה [17]

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז בתמוז תשפ"ב

איך נכון לבנות את עולם הלימוד של בעלי הבתים | מדברים אמונה [17]

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ז בתמוז תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: לימוד תורה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17421 איך נכון לבנות את עולם הלימוד של בעלי הבתים | מדברים אמונה [17] מדברים אמונה ט"ז בתמוז תשפ"ב 14:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16111 ברכת התורה - מעורבות רגשית ונפשית בלימוד | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בחשוון תשפ"א 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16096 מעלת ואופן לימוד התורה | כללי כללי - הרב קשתיאל ב בחשוון תשפ"א 34:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16038 ערכה של תורה ולימודה | שיחת פתיחה לזמן אלול כללי - הרב אוהד ג באלול תש"פ 50:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14846 עבודתנו בלימוד התורה - להיות כלים | פרשת ויקרא ופורים פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז באדר ב תשע"ט 53:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13770 ההכנה של האדם לקבל את התורה | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח באדר תשע"ח 1:01:25
אמונה הרב אלי סדן 14 13428 הכי לחיות זה לקיים את התורה | יסודות בית מדרשנו [2] מערכת לימוד תורה - חלק ב' יסודות בית מדרשינו - הרב אלי [תשע"ח] י"ז בכסלו תשע"ח 1:18:55
אמונה הרב יהודה סדן 49 12599 לימוד תורה - גילוי שם השם בעולם | שיחת פתיחה זמן קיץ כללי - הרב יהודה א באייר תשע"ז 30:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12328 עשה עצמך כמדבר והפקר עצמך! הדרך לקנות חכמה ותורה | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בשבט תשע"ז 53:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12333 למה כולנו צריכים ללמוד תורה? מה כולנו צריכים להיות אותו דבר? | טו' בשבט חגים - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ז 9:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12016 התסכול כמנוף להבנת דברי התורה | חנוכה - כללי חגים - הרב אוהד כ"א בכסלו תשע"ז 1:09:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11640 לימוד תורה מתוך פרשנות עמוקה או מתוך רגשות ודחפים | פרשת וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"ז 41:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11592 רצון להשתנות - תקדים הכרחי לשינוי | ענייני תשובה [4] ענייני תשובה - הרב אוהד כ"ג באלול תשע"ו 48:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11471 עבודת הנפש בלימוד התורה | כללי ע''פ ר' צדוק לפרשת שופטים שיעורים נבחרים מתוך סדרות ד באלול תשע"ו 1:07:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11410 לומדי התורה - טֵפִילִים או מרוממים? | אור לנתיבתי [51] מאמר ''באורך נראה אור'' עמ' רצט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ד באב תשע"ו 37:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10712 ההכנה לקבלת התורה - חשק, כלי וענווה | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באדר ב תשע"ו 1:04:20
אמונה הרב אלי סדן 14 10661 לימוד תורה במהלך השירות הצבאי | שבוע הכנה לצבא [7] שו''ת שבוע הכנה לצבא תשעו' כ"א באדר א תשע"ו 8:15
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 10391 לימוד תורה בצורתו הרעה ועיקון העדר הקודם להוויה | כללי, שבת א' פרק א' פס' נו' - נט' כללי - הרב יגאל כ"ג בשבט תשע"ו 37:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10346 על גיוס נשים וגיוס תלמידי חכמים ולומדי תורה | לנתיבות ישראל [61] מאמר ''למצוות הארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט"ז בשבט תשע"ו 55:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 9884 לימוד תורה כל אחד לפי מדרגתו | אורות התשובה [37] פרק ו' פס' ג' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ד בחשוון תשע"ו 40:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9760 המעמד והיחס ללומדי התורה בישראל | אדר היקר [29] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מג' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ו 27:50
אמונה הרב שלמה אבינר 31 9626 שו"ת [ שאלות ותשובות] | מוצאי ראש השנה ללא ב בתשרי תשע"ו 2:27:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9510 דיבורים או מעשים - דגשים בלימוד תורה | כללי כללי - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ה 22:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9509 תכלית לימוד התורה - עיסוק בעולם האמיתי [מתוך שיחת הפתיחה לאלול תשע"ה] | כללי כללי - הרב אוהד ג באלול תשע"ה 16:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9446 מצוות לימוד תורה לת''ח ולאנשי המעשה והגדרת תרבות הפנאי ע''פ תורה | יחסים בין אנשי המעשה לתורה ולמודה [2] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ח בתמוז תשע"ה 1:34:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9290 קביעת עיתים לתורה | יום מהות יום מהות כ"ח בסיוון תשע"ה 57:40
אמונה הרב רביד ניסים 47 9291 קביעת עיתים לתורה והשפעותיה לחיי המשפחה | יום מהות יום מהות כ"ח בסיוון תשע"ה 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9214 מטרת הלימוד - בניית הזיק הנשמתי | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ה 43:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9098 ההבדל בין קיום מצוות ללימוד תורה | תפארת ישראל [25] פרק יג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ה 38:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9057 הדין של האדם בעולם הבא - על השינון על הקביעות בלימוד | מאמרי הראי"ה [106] מאמר חובת תלמוד תורה מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ה 19:10
אמונה הרב איתן קופמן 52 8919 למה בגיל הילדות צריך ללמוד רק תורה ולא מדע חלק ב' | תורה ומדע [16] תורה ומדע - הרב איתן קופמן ו באדר תשע"ה 1:11:35
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 8680 לימוד תורה ואהבה - ברכת התורה | תפילה [8] תפילה - הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ה 49:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8709 לימוד תורה שלא לשמה | מאמרי ראי''ה [3] אגדות רבה בר בר חנה , אגדה ד' מאמרי ראי"ה [ביאורי אגדות] - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ה 18:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8645 שקידת התורה - תכונה לאומית | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ה 36:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8536 ביטוי מדרגת האדם מתבטאת ע''י לימוד תורה ומצוות | תפארת ישראל [9] פרק ג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ג בכסלו תשע"ה 46:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8406 לימוד תורה לעומקה | מאמרי ראי''ה [18] מאמר תלמים - כיצד מבקרים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"ה 25:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8349 התורה - תמימות עם הקב''ה | תפארת ישראל [3] הקדמת הספר תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשע"ד 44:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8319 החיבור הנכון אל התורה | תפארת ישראל [2] הקדמת הספר תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"א באלול תשע"ד 53:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8247 לימוד התורה הוא ביטוי לאהבה | תפארת ישראל [1] הקדמת הספר תפארת ישראל - הרב קשתיאל ז באלול תשע"ד 53:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8231 חמדת התורה - המטרה לעבוד את ה' בשמחה ובחשק | אורות התחיה [62] פס' סא' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ה באב תשע"ד 59:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8133 יחסינו לעושר ומעמד אל מול התורה והקודש | נתיב התורה [31] פרק י' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ד 56:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7892 בירור הסיגים במושגי האמונה בעת התחיה | אורות התחיה [53] פס' נא' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ד 46:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7880 פגיעת הדמיון בעולם התורה והעמל | סוגיית הדמיון [3] אורות ישראל ותחיתו פס' יז' דמיון - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשע"ד 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7883 לימוד תורה לאנשים לא הגונים | נתיב התורה [26] פרק ח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"א באייר תשע"ד 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7808 התורה כברכה מתפשטת | נתיב התורה [25] פרק ח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ד באייר תשע"ד 47:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7610 חשיבות לימוד התורה והעברת התורה לזולת | נתיב התורה [24] פרק ח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ז באדר ב תשע"ד 44:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7641 לימוד תורה מצד החכמה שבה | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ט"ז באדר ב תשע"ד 35:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7589 ברכת התורה | נתיב התורה [23] פרקים ז' - ח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י באדר ב תשע"ד 48:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7579 גמרא והלכה כיסוד לחיי המעשה [מתוך שיעור בתפארת ישראל] | שיעור כללי כללי - הרב אוהד י באדר ב תשע"ד 15:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7555 שיעור חסר | ספר משלי [20] ספר משלי - הרב קשתיאל ב באדר ב תשע"ד חסר
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7655 הדור חולה בעילוף וצמא וצריך להאיר לו את אורה של תורה | אגרות [1] אגרת פט' אגרות הראי"ה - הרב קלנר י"ט באדר א תשע"ד 40:55
אמונה הרב מרדכי הס 24 7444 ערך לימוד תורה כשלעצמו וציפית הישועה | כללי כללי - הרב הס י"א באדר א תשע"ד 54:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7421 השפעות לימוד התורה על התנהגות האדם | ספר משלי [17] פרק יד' ספר משלי - הרב קשתיאל ד באדר א תשע"ד 49:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10466 גדולת החיוב ללימוד התורה בישראל | שמירת הלשון לחפץ חיים [21] שער התורה פרק ה' - פרק ז' שמירת הלשון - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ד 28:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10465 חשיבות מחזיקי התורה | שמירת הלשון לחפץ חיים [20] שער התורה פרקים ד' - ה' שמירת הלשון - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ד 19:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10464 שכר לימוד תורה ועונש הפורש ממנה, וקביעת עיתים בזמן ובהספק | שמירת הלשון לחפץ חיים [19] שער התורה פרק ב' - ד' שמירת הלשון - הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשע"ד 32:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10463 שמירת הלשון ע''י לימוד תורה | שמירת הלשון לחפץ חיים [18] שער התורה פרק א' שמירת הלשון - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ד 28:55
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 7278 התפילה כחיי שעה מול הלימוד כחיי עולם | עין אי"ה שבת א' [5] פרק א' פס' ו' מסיר אוזנו משמוע תורה א' עין אי"ה - הרב יהודה כ"ז בטבת תשע"ד 40:25
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 6991 לימוד תורה בעמל | עין אי"ה ברכות ב' [2] פרק תשיש פס' שמב'- שמה' עין אי"ה - הרב יהודה א בכסלו תשע"ד 55:45
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 6942 ערכה של תורה | עין אי"ה ברכות ב' פרק שביעי פס' ד' כללי - הרב יגאל י"ט בחשוון תשע"ד 1:22:50
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 6934 הצורך ביחידים שחיים שלא בדרך הממוצעת | עין אי"ה ברכות ב' [1] פרק ט' פס' שמב' עין אי"ה - הרב יהודה י"ז בחשוון תשע"ד 55:55
אמונה הרב אלי סדן 14 6792 סדר הלימוד להתפתחות רוחנית | משנת הרב [2] כ"ב באלול תשע"ג 51:40
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6604 הערבות ההדדית ללמד תורה [09] | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ח בסיוון תשע"ג 37:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11429 במי מתקיימיין דברי תורה | תלמוד תורה [1] כללי - הרב אוהד י בסיוון תשע"ג 54:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6393 חשיבות ודרכים ליצירת מתיקות וערבות בתורה | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ג 40:10
אמונה הרב איתן קופמן 52 6228 לימוד תורה שלא לשמה | לימוד תורה [5] כללי - הרב איתן י"ג בכסלו תשע"ג 50:40
אמונה הרב איתן קופמן 52 6199 לימוד תורה לשמה - המשך | סוגיוות בלימוד תורה [4] כללי - הרב איתן ו בכסלו תשע"ג 41:10
אמונה הרב איתן קופמן 52 6168 לימוד תורה לשמה | סוגיות בלימוד תורה [3] כללי - הרב איתן כ"ח בחשוון תשע"ג 48:35
אמונה הרב איתן קופמן 52 6102 פעולת לימוד התורה על האדם | סוגיות בלמוד תורה [2] כללי - הרב איתן י"ד בחשוון תשע"ג 48:55
אמונה הרב איתן קופמן 52 6069 הגישה ללימוד תורה | סוגיות בלימוד תורה [1] כללי - הרב איתן ז בחשוון תשע"ג 51:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 5606 חשיבות לימוד תורה לילדים | יום מהות- הרב קשתיאל יום מהות ה בשבט תשע"ב 42:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 5321 הלכות הקשורות לחג והלימוד בו | חג שבועות חגים - הרב אוהד ג בסיוון תשע"א 29:10
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 4745 השמחה בסיומה של תורה- מהות החג [לימוד ליל הושענא רבא] ללא כ בתשרי תשע"א 33:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4471 לימוד התורה - דבר שאין לו שיעור | חג שבועות חגים - הרב קשתיאל כ"ט באייר תש"ע 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10477 חשיבות לימוד הגמרא | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בחשוון תשס"ח 1:15:50
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים