למה נצרך עם ישראל להיולד במצרים ולצאת ממנה? | שיעור לפסח תש"פ [3]

הרב אלי סדן

כ"ו באדר תש"פ

למה נצרך עם ישראל להיולד במצרים ולצאת ממנה? | שיעור לפסח תש"פ [3]

הרב אלי סדן

כ"ו באדר תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19284 "האי יומא דקא גרים" | שבועות חגים - הרב אלי ד בסיוון תשפ"ד 1:58:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19149 פסח מצה ומרור | פסח חגים - הרב אלי כ"ד באדר ב תשפ"ד 1:30:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19135 יציאת מצרים כבסיס להשראת שכינה בעם ישראל | שיעור לפסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשפ"ד 1:15:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19104 ההסתרה שבתוך ההסתרה- חלק שני | שיעור הכנה לפורים חגים - הרב אלי י באדר ב תשפ"ד 2:25:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19103 ההסתרה שבתוך ההסתרה, חלק ראשון | שיעור הכנה לפורים חגים - הרב אלי ט באדר ב תשפ"ד 1:15:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18825 השפעתם של היוונים על חיינו | הכנה לחנוכה [בירור ייחודו של עם ישראל חלק ג] חגים - הרב אלי כ"א בכסלו תשפ"ד 1:21:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18822 חוכמה אנושית מול חוכמה אלוקית | הכנה לחנוכה [בירור ייחודו של עם ישראל חלק ב] חגים - הרב אלי כ בכסלו תשפ"ד 1:17:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18817 בירור ייחודו של עם ישראל - חלק א | הכנה לחנוכה חגים - הרב אלי ט"ו בכסלו תשפ"ד 1:21:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18607 עניין הסליחות וי''ג מידות | הכנה לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ה באלול תשפ"ג 53:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18286 הא יומא דקא גרים | שיעור לשבועות ישיבה גבוהה חגים - הרב אלי ד בסיוון תשפ"ג 01:44:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18285 לבירור ערכה של תורה- מדוע קוראים מגילת רוח בשבועות | שיעור לשבועות בית מדרש מכינה חגים - הרב אלי ג בסיוון תשפ"ג 01:17:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18196 " עין בעין יראו בשוב ה' ציון" -צריך לפתח מבט אמוני בדורות הגאולה | שיעור ליום העצמאות חגים - הרב אלי ה באייר תשפ"ג 01:27:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18110 חלק א - חיוב הכליה מפני הייאוש מהגאולה | פורים חגים - הרב אלי ח באדר תשפ"ג 01:25:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18111 חלק ב - נהפוך הוא: חזרה למחשב הראשית | פורים חגים - הרב אלי ח באדר תשפ"ג 01:32:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18041 ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה | שיעור לטו' בשבט, חלק שני חגים - הרב אלי ט"ז בשבט תשפ"ג 01:37:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18040 ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה | שיעור לטו' בשבט, חלק ראשון חגים - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"ג 01:30:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17654 הכנה לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ו באלול תשפ"ב 1:40:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17278 מהות התורה- הופעת החסד האלוקי בעולם | שבועות חגים - הרב אלי א בסיוון תשפ"ב 01:37:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16872 ארץ זבת חלב ודבש [2] | ט"ו בשבט חגים - הרב אלי ט"ז בשבט תשפ"ב 01:29:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16865 ארץ זבת חלב ודבש [1] | ט"ו בשבט חגים - הרב אלי ט"ו בשבט תשפ"ב 1:30:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16331 הכנה לליל הסדר | פסח חגים - הרב אלי כ"ו באדר תשפ"א 1:04:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16326 מאירים את הארת החיים הישראלית לכל הדורות | ליל הסדר [2] חגים - הרב אלי כ"ה באדר תשפ"א 2:06:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16325 מאירים את הארת החיים הישראלית לכל הדורות | ליל הסדר [1] חגים - הרב אלי כ"ד באדר תשפ"א 1:31:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16296 ההנהגה האלוקית הנסתרת עי מרדכי והמן | פורים חגים - הרב אלי י"א באדר תשפ"א 1:54:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16293 קדושת הגוף הישראלית | שיעור לקראת פורים חגים - הרב אלי ל בשבט תשפ"א 1:00:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16194 בימים ההם בזמן הזה | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ט בכסלו תשפ"א 49:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16176 ארבעת המלחמות ביון, חלק ב' | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשפ"א 1:27:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16177 ארבעת המלחמות ביון, חלק א' | שיעור לחנוכה חגים - הרב אלי כ"ג בכסלו תשפ"א 1:46:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17477 זמן שמחתנו | ליל הושענא רבה חגים - הרב אלי כ בתשרי תשפ"א 01:03:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18480 חוויות וניסים מסוכות של מלחמת יום הכיפורים | סוכות חגים - הרב אלי ט"ז בתשרי תשפ"א 01:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16086 השבת וראש השנה כצוהר להופעת הקדושה העליונה | שיעור לראש השנה חגים - הרב אלי י"ט באלול תש"פ 1:07:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15843 קריעת ים סוף בימים ההם בזמן הזה | שביעי של פסח חגים - הרב אלי י"ט בניסן תש"פ 59:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15842 "והיא שעמדה לאבותינו", הגדה של פסח - חלק שלישי | ליל הסדר חגים - הרב אלי י"ח בניסן תש"פ 1:00:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15839 שיר השירים - שיר האהבה שבו המשל והנמשל למדים זה מזה | שבת חוה"מ פסח חגים - הרב אלי ט"ו בניסן תש"פ 17:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15835 הגדה של פסח - חלק שני | ליל הסדר חגים - הרב אלי י"ב בניסן תש"פ
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15829 הגדה של פסח - חלק ראשון | ליל הסדר חגים - הרב אלי י"א בניסן תש"פ 1:10:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15810 דגשים והארות לעורכים ליל הסדר לראשונה | ליל הסדר חגים - הרב אלי ז בניסן תש"פ 1:08:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15797 "משכני אחריך נרוצה" | שיעור לפסח תש"פ [7] חגים - הרב אלי ה בניסן תש"פ 55:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15785 ההכנות ללידה הדרמטית ביותר בתולדות המין האנושי | שיעור לפסח תש"פ [6] חגים - הרב אלי א בניסן תש"פ 52:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15779 פסח, מצה ומרור - על שום מה? | שיעור לפסח תש"פ [5] חגים - הרב אלי כ"ח באדר תש"פ 51:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15771 מה נשתנה הלילה הזה | שיעור לפסח תש"פ [4] חגים - הרב אלי כ"ז באדר תש"פ 50:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15767 למה נצרך עם ישראל להיולד במצרים ולצאת ממנה? | שיעור לפסח תש"פ [3] חגים - הרב אלי כ"ו באדר תש"פ 48:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15760 למה הקב"ה הכניס אותנו למצרים - חלק ב' | שיעור לפסח תש"פ [2] חגים - הרב אלי כ"ב באדר תש"פ 59:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15747 למה הקב"ה הכניס אותנו למצרים - חלק א' | שיעור לפסח תש"פ [1] חגים - הרב אלי כ"א באדר תש"פ 56:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15492 האם נס פך השמן היה מיותר? | חנוכה חגים - הרב אלי י"ח בכסלו תש"פ 1:40:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15311 סדר קדושת הזמנים בתחילת השנה | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אלי ח בתשרי תש"פ 1:23:40
הרב אלי סדן 14 15290 המבט הנצרך לנו לקראת ראש השנה | ראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ט 59:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15291 המבט הנצרך לנו לקראת ראש השנה | ראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ט 59:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15034 משמעות כפיית הר כגיגית | ערב לימוד לשבועות חגים - הרב אלי ג בסיוון תשע"ט 1:01:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14971 גדולתו של היום | יום העצמאות - חלק א' חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ט 38:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14972 גדולתו של היום | יום העצמאות - חלק ב' חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ט 1:04:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14951 עניינו ומשמעותו של יום קריעת ים סוף | פסח חגים - הרב אלי כ בניסן תשע"ט 16:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14935 ששת ימי הבריאה של עם ישראל | שיעור לפסח חגים - הרב אלי י"ח בניסן תשע"ט 36:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14864 גילוי נקודת הסוד של פורים | פורים [2] חגים - הרב אלי י"א באדר ב תשע"ט 1:36:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14845 ארבע קושיות על חג הפורים | פורים [1] חגים - הרב אלי ה באדר ב תשע"ט 1:23:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14827 נצח ישראל וחטאתם | פורים [1] חגים - הרב אלי כ"ח באדר א תשע"ט 1:13:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14309 הכנה ליום הכיפורים - מספר נק' על היום ועבודתו | יום כיפור חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ט 2:10:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14328 הכנה ליום הכיפורים מתוך הבנה שאנחנו שותפים במגמה האלוקית | יום כיפור חלק א' חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ט 1:13:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14329 הכנה ליום הכיפורים מתוך הבנה שאנחנו שותפים במגמה האלוקית | יום כיפור חלק ב' חגים - הרב אלי ח בתשרי תשע"ט 47:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 14305 אני ישראל אומר - ישראל טובים, טובים, טובים! | יום לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אלי ד בתשרי תשע"ט 55:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13895 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק א' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 58:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13919 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק ב' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 1:01:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13920 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק ג' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 24:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13833 אז מה המשקפיים שלך על המציאות??? | יום העצמאות חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ח 1:38:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13849 הערך הגדול של היום עצמו - זה היום עשה ה' נגילה ונשמח בו | יום העצמאות - חלק ב' חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ח 49:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13848 פלא גדול שהקבה עושה עמנו - זה היום עשה ה' נגילה ונשמח בו | יום העצמאות - חלק א' חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ח 37:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13824 על אף כל האתגרים, מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו | ערב לימוד ליום העצמאות חגים - הרב אלי כ"ז בניסן תשע"ח 49:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13722 נכנס יין יצא סוד - שלוש סודות המתגלים במגילה | פורים חגים - הרב אלי י"ב באדר תשע"ח 1:36:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13691 פורים | ערב לימוד בגבעת שמואל חגים - הרב אלי י באדר תשע"ח 1:41:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13158 גורל השעירים - ישראל והעמים | יום כיפור [1] חגים - הרב אלי ו בתשרי תשע"ח 22:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13160 כבוד תורה, אחריות על עמ''י והמחוייבות לקידוש ה' | יום כיפור [3] חגים - הרב אלי ו בתשרי תשע"ח 49:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13159 ראיית הטוב שה' עושה אתנו, ואהבת חינם | יום כיפור [2] חגים - הרב אלי ו בתשרי תשע"ח 34:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13152 'וגילו ברעדה' - שמחה בנוכחות של הדין ויראה מפניו | ראש השנה, חלק ראשון חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ז 58:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13149 מסירות הנפש - הזכות לגאולה! | ראש השנה, חלק שני חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ז 38:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12781 נעשה ונשמע | שבועות חגים - הרב אלי י"א בסיוון תשע"ז 54:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12745 קבלת התורה - פסגת המוסר העולמית | חג שבועות חגים - הרב אלי ד בסיוון תשע"ז 1:42:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12713 להיות ראויים לירושלים | יום ירושלים חגים - הרב אלי כ"ז באייר תשע"ז 1:08:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12610 ה' באייר תש''ח - תחיית המתים | יום העצמאות חגים - הרב אלי ה באייר תשע"ז 1:14:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12604 עם ישראל קם לתחיה | יום הזיכרון [שיחה קצרה לחיילינו היקרים] חגים - הרב אלי ד באייר תשע"ז 7:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12576 יציאה לחירות משיעבוד הבהמיות | ערב לימוד לפסח חגים - הרב אלי ג בניסן תשע"ז 1:09:00
1234
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים