יציאת מצרים - לא מה שחשבת [חלק ב'] | שיעור לפסח

הרב שלום הימן

כ"ט באדר תש"פ

יציאת מצרים - לא מה שחשבת [חלק ב'] | שיעור לפסח

הרב שלום הימן

כ"ט באדר תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: יציאת מצרים
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב שלום הימן 67 15777 יציאת מצרים - לא מה שחשבת [חלק ב'] | שיעור לפסח כ"ט באדר תש"פ 38:00
שבת ומועדים הרב שלום הימן 67 15776 יציאת מצרים - לא מה שחשבת [חלק א'] | שיעור לפסח כ"ח באדר תש"פ 47:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 15767 למה נצרך עם ישראל להיולד במצרים ולצאת ממנה? | שיעור לפסח תש"פ [3] חגים - הרב אלי כ"ו באדר תש"פ 48:00
שבת ומועדים הרב שלום הימן 67 15756 סיפור יציאת מצרים - ההתעלות אל הנסתר | פסח חגים - הרב הימן כ"ב באדר תש"פ 33:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14934 תכלית יציאת מצרים - העבודה חגים - הרב קשתיאל י"ב בניסן תשע"ט
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14930 יציאת מצרים וליל הסדר כחוליה בנצח | פסח, ע'פ עולת ראיה א' עמ' לז' חגים - הרב קלנר כ"ז באדר ב תשע"ט 1:14:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14638 יציאת מצרים - הוספת קדושה על ידי המימד האנושי | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ג בשבט תשע"ט 51:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10859 משהו חדש מתחיל - בשביל מה יצאנו ממצרים ? | ערב לימוד לפסח תשע"ו כללי - הרב אלי ו בניסן תשע"ו 1:06:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10834 יציאת מצרים היא היציאה מהדמיון אל האמת | שיעור לחי רועי [4] ע''פ רסיסי לילה לר' צדוק אות נח' שיעור הרב אוהד לחי רועי תשע'ו כ"ח באדר ב תשע"ו 1:05:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10839 פסח - יציאת מצרים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח באדר ב תשע"ו 26:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 10836 העבדות שמלווה ומביאה את החירות | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר ב תשע"ו 41:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10792 הכנה לליל הסדר [1] מיציאת מצרים נובעת האמונה בה' ובתורתו | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 43:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10793 הכנה לליל הסדר [2] ביציאת מצרים מופיע הטבע הנשמתי שלנו | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 39:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10794 הכנה לליל הסדר [3] המרכזיות של יציאת מצרים | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 21:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10795 הכנה לליל הסדר [4] יציאת מצרים מלמדת אותנו על היכולת להשתלם ולהתקדם | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 19:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10796 הכנה לליל הסדר [5] יציאת מצרים מלמדת אותנו על היכולת להשתלם ולהתקדם | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 19:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 10797 הכנה לליל הסדר [6] יציאת מצרים היא ההוכחה שאין יאוש בעולם, והיכולת של הרע להפוך לטוב | פסח חגים - הרב אלי י"ח באדר ב תשע"ו 25:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10230 הסתכלות על יציאת מצרים מהגלות | תהילים [17] פרק עז' ספר תהילים ע"פ פ"ש - הרב קשתיאל ג בשבט תשע"ו 22:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10223 בכדי להבין את מהות הגאולה יש צורך להבין את מהות הגלות | נצח ישראל [3] פרק א' נצח ישראל - הרב קלנר ב בשבט תשע"ו 47:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10199 החובה לספר את יציאת מצרים כסיפור | גבורות ה' [14] פרק א' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ט בטבת תשע"ו 1:01:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10129 המצוות הן החיבור שלנו אל המלכות | נתיב העבודה [25] פרק ח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ו 36:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9559 כל הכוחות כולם נצרכים להופעת התחיה | אורות ישראל ותחיתו [51] פס' ל' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"א באלול תשע"ה 26:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9550 משה ואליהו פועלים ביחד את הגאולה | אורות ישראל ותחיתו [50] פס' כח' - כט' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"א באלול תשע"ה 52:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9540 האידיאל הגדול של הגאולה וההכרח שהיא תבוא | לנתיבות ישראל [41] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י באלול תשע"ה 55:50
אמונה הרב אלי סדן 14 9340 40 שנה במדבר - המעבר מתורה פרטית לתורה של עם | כללי כללי - הרב אלי ה בתמוז תשע"ה 55:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9009 יציאת מצרים - בירור סוגיי הרצון בעם ישראל | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשע"ה 44:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8988 המצה היא שיקוף לתהליך היוצרותו של עם ישראל ביציאת מצרים | מאמרי הראי"ה [96] מאמר מצה זו מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ג באדר תשע"ה 15:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8764 סוגיית הבכורה המלווה אותנו ביציאת מצרים | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ה 41:35
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 7690 הזכרת יציאת מצרים בימים, בלילות ובימות המשיח | עניני הגדה ופסח חגים - הרב איתן קופמן ח בניסן תשע"ד 13:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7647 יציאת מצרים - חקיקת היסודות בלב האומה | פסח [לא ערוך] חגים - הרב אלי כ"ד באדר ב תשע"ד 1:33:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7719 יציאת מצרים - חקיקת היסודות בלב האומה [חלק א'] | פסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשע"ד 31:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7720 יציאת מצרים- חקיקת היסודות בלב האומה [חלק ב'] ברית מילה וקרבן פסח | פסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשע"ד 36:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7721 יציאת מצרים- חקיקת היסודות בלב האומה [חלק ג'] מצה, מרור וארבע כוסות | פסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשע"ד 23:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7636 "יציאת מצרים תישאר לנצח האביב של העולם כולו" | פסח חגים - הרב אלי כ"ב באדר ב תשע"ד 1:28:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6508 יציאת מצרים בריאת האדם | שיעור כללי חגים - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ג 39:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5026 מעלת הבית הישראלי | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בשבט תשע"א 43:30
שבת ומועדים כללי 37 4333 מהות זיכרון יציאת מצרים [יום עיון לפסח]-הרב ציון טוויל, ראש הגרעין נצרים-אריאל רבנים-כללי י בניסן תש"ע 54:20
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים