הגאולה המגלה את הנשמה | אורות ישראל ותחיתו [53] פס' לב'

הרב יוסף קלנר

כ"ה באלול תשע"ה

הגאולה המגלה את הנשמה | אורות ישראל ותחיתו [53] פס' לב'

הרב יוסף קלנר

כ"ה באלול תשע"ה
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9633 הגאולה המגלה את הנשמה | אורות ישראל ותחיתו [53] פס' לב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ה 49:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9593 הלאומיות הדתית והדתיות הלאומית | אורות ישראל ותחיתו [52] פס' לא' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ח באלול תשע"ה 1:18:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9559 כל הכוחות כולם נצרכים להופעת התחיה | אורות ישראל ותחיתו [51] פס' ל' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"א באלול תשע"ה 26:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9550 משה ואליהו פועלים ביחד את הגאולה | אורות ישראל ותחיתו [50] פס' כח' - כט' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"א באלול תשע"ה 52:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9506 טשטוש הייחודיות הפרטית כהכנה לאחדות האומה | אורות ישראל ותחיתו [49] פס' כז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ד באלול תשע"ה 1:17:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9480 פרשת סוטה כמשל לאמון שבין הקב''ה לעולם | אורות ישראל ותחיתו [48] פס' כו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ו באב תשע"ה 1:03:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9434 האמון המשפחתי הוא תשתית החיים | אורות ישראל ותחיתו [47] פס' כו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ח בתמוז תשע"ה 1:11:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9418 כשהמגמה העליונה תיהיה המציאות עמה | אורות ישראל ותחיתו [46] פס' כה' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"א בתמוז תשע"ה 1:12:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9376 רוח ההלכה ורוח הסער | אורות ישראל ותחיתו [45] פס' כד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ד בתמוז תשע"ה 1:02:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9339 סדר באי בסדר | אורות ישראל ותחיתו [44] פס' כג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ה 59:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9317 המבט האמיתי על עם ישראל | אורות ישראל ותחיתו [42] פס' כא' - כב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ל בסיוון תשע"ה 1:13:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9257 יחסו של הרב קוק לציונות | אורות ישראל ותחיתו [41] פס' כ' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ט"ו בסיוון תשע"ה 1:10:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9197 אמונה צריכה להיות מופיעה בפועל | אורות ישראל ותחיתו [40] פס' כ' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ה 1:11:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9191 הקווים הלאומים הארוכים וציפית הישועה הפועלת | אורות ישראל ותחיתו [39] פס' כ' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ב בסיוון תשע"ה 1:14:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9131 שאיפת החיים אל האידיאל העליון | אורות ישראל ותחיתו [38] פס' יט' - כ' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ה באייר תשע"ה 1:23:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9116 רצון קרבת האלוקים של הנצרות | אורות ישראל ותחיתו [37] פס' יח' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ז באייר תשע"ה 1:16:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9073 התגלות האידאה האלוקית באידאה הלאומית ובעולם הוחמר והקשיים הכורכים בכך | אורות ישראל ותחיתו [36] פס' יח' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י באייר תשע"ה 1:24:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9039 מהלך האידאות של כח המדמה | אורות ישראל ותחיתו [35] פס' יז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ג באייר תשע"ה 1:13:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8975 חיזוק כח הדמיון לפני הופעת רוח הקודש | אורות ישראל ותחיתו [34] פס' יז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ באדר תשע"ה 1:15:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8949 מהו כח הדימיון | אורות ישראל ותחיתו [33] פס' יז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ג באדר תשע"ה 1:11:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8948 עבודת ה' ביצר הטוב וביצר הרע | אורות ישראל ותחיתו [32] פס' טז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ו באדר תשע"ה 1:02:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8872 תיקון המינות על ידי ריכוז הקדושה בישראל | אורות ישראל ותחיתו [31] פס' טו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ט בשבט תשע"ה 1:13:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8866 האם מתאימים את החיים לאמת או את האמת לחיים | אורות ישראל ותחיתו [30] פס' טו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ב בשבט תשע"ה 1:15:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8839 המינות - הרדיפה אחר האקסטזה הרחונית | אורות ישראל ותחיתו [29] פס' יד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ט"ו בשבט תשע"ה 1:17:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8807 כפרת הגלות וצרותיה | אורות ישראל ותחיתו [28] פס' יד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ח בשבט תשע"ה 1:14:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8779 אחדות הטבע והנס | אורות ישראל ותחיתו [27] פס' יד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר א בשבט תשע"ה 38:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8767 קול הנבואה | אורות ישראל ותחיתו [26] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר א בשבט תשע"ה 35:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8724 תפקידם של כבירי הכח | אורות ישראל ותחיתו [25] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ג בטבת תשע"ה 1:17:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8691 ציפית הישועה ככח פועל | אורות ישראל ותחיתו [24] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ט בטבת תשע"ה 1:18:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8608 שני שלבים בהסתכלות על הטבע| אורות ישראל ותחיתו [23] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ה 1:12:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8578 צורת ההסתכלות של עולם הסוד | אורות ישראל ותחיתו [22] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ה 1:17:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8540 משמעות צירופי שם ה' ושם אדנות המופיעים על חכמי ישראל | אורות ישראל ותחיתו [21] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ה 1:10:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8532 הנפילה מזוהמת הנחש ותיקונו של משיח | אורות ישראל ותחיתו [20] המשך פס' יב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ה 1:13:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8493 חיבור הטבע עם מה שלמעלה מהטבע ע"י החיות הישראלית של האחדות והמגמה | אורות ישראל ותחיתו [19] המשך פס' יב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ט בחשוון תשע"ה 1:04:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8462 בעלי המחשבה המשפיעים על העולם | אורות ישראל ותחיתו [18] פס' יב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ב בחשוון תשע"ה 1:09:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8461 ההבדל שבין תפיסת היהדות את הרוח והחומר לבין תפיסת המינות | אורות ישראל ותחיתו [17] פס' יא' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ה בחשוון תשע"ה 1:00:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8374 דתיות פרטית ותאותנית לעומת שאיפת אין סוף | אורות ישראל ותחיתו [16] פס' י' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ה 52:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8314 הכפירה ביכולת להופיע את הקדושה בגוף | אורות ישראל ותחיתו [15] פס' ט' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ב באלול תשע"ד 1:18:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8296 הנזק שנוצר מחוסר הכרתנו את ערכנו האמיתי | אורות ישראל ותחיתו [14] פס' ח' [חלק ג'] אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ד באלול תשע"ד 47:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8275 שליטת האדם בגופו | אורות ישראל ותחיתו [13] פס' ח' [חלק ב'] אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ח באלול תשע"ד 1:15:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8243 אורות ישראל ותחיתו [12] פס' ח' [חלק א'] אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ג באב תשע"ד 1:14:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8160 ההתנגדות החריפה של ישראל למינות | אורות ישראל ותחיתו [11] פס' ז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ד 1:12:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8131 גנבת אורות הקודש | אורות ישראל ותחיתו [10] פס' ו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ד 1:20:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8098 העיסוק בפרטי הפרטים | אורות ישראל ותחיתו [9] פס' ה' - ו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"א בתמוז תשע"ד 1:10:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8087 חיי עם ישראל ע''פ ממציא המציאות | אורות ישראל ותחיתו [8] פס' ה' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ד בתמוז תשע"ד 1:13:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8012 המינות אל מול ההוויה הישראלית | אורות ישראל ותחיתו [7] פס' ד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ז בסיוון תשע"ד 1:16:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7965 הארס הרוחני שבנצרות | אורות ישראל ותחיתו [6ב] פס' ד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ד 33:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7966 המינות שהפקירה את המשפט | אורות ישראל ותחיתו [6א] פס' ד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ד 43:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7929 המשפט בישראל | אורות ישראל ותחיתו [5] פס' ג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ג בסיוון תשע"ד 01:14:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7845 הכרת החוקיות במציאות והבנת פנימיותה | אורות ישראל ותחיתו [4] פס' ב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"א באייר תשע"ד 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7802 ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית ומה שבניהם | אורות ישראל ותחיתו [3] פס' ב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ד 1:11:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7768 ישראל מספרים תהילות ה' | אורות ישראל ותחיתו [2] פס' א' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ז באייר תשע"ד 1:14:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7726 כרטיס הביקור של כנס ישראל | אורות ישראל ותחיתו [1] פס' א' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ל בניסן תשע"ד 28:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים