בית המקדש השלישי - הבניין שאנו בונים בתוכינו | שיעור לט' באב

הרב אליעזר קשתיאל

ז באב תשפ"ב

בית המקדש השלישי - הבניין שאנו בונים בתוכינו | שיעור לט' באב

הרב אליעזר קשתיאל

ז באב תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: גאולה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17495 בית המקדש השלישי - הבניין שאנו בונים בתוכינו | שיעור לט' באב חגים - הרב קשתיאל ז באב תשפ"ב 47:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13149 מסירות הנפש - הזכות לגאולה! | ראש השנה, חלק שני חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ז 38:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12759 פרשת התשובה אליבא דיחזקאל | ספר יחזקאל [39] פרק לו' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בסיוון תשע"ז 50:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11732 התפתחות תודעת הגאולה | אורות התחיה [51] אורות התחיה פס' כו' מתוך ספר לאמונת עיתנו אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ח בחשוון תשע"ז 1:15:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10995 העיוורים והפסחים - מי לא שם לב שיש פה גאולה | פרקי גאולה בתנ''ך [3] ע"פ ירמיהו פרק לא', ישעיהו מב' ומלאכי ג' פרקי גאולה בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ו] י"ז באייר תשע"ו 1:23:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10837 השגחת ה' בגלות ופתיחת דלתותיו בתקופת הגאולה | שיר השירים ע''פ הרמ''ד ואלי [5] פרק ה' שיר השירים ע''פ הרמ''ד ואלי - הרב קשתיאל תשע'ו כ"ז באדר ב תשע"ו 35:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10783 השפע שהיה בזמן מקדש שלמה נותן כוח ותקווה לגלות ולגאולה העתידה | שיר השירים ע''פ הרמ''ד ואלי [1] פרק א' שיר השירים ע''פ הרמ''ד ואלי - הרב קשתיאל תשע'ו י"ז באדר ב תשע"ו 38:20
הרב אליעזר קשתיאל 15 10539 ההתקדמות בגאולה והמלחמה האחרונה על ירושלים | זכריה [14] פרקים יג' - יד' פס ז' ספר זכריה - הרב קשתיאל י"ב באדר א תשע"ו 35:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10404 היתה גלות, תהיה גאולה! | נצח ישראל [6] פרק א' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג בשבט תשע"ו 53:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10300 השגחת ה' בגלות | תהילים [18] פרק סו' ספר תהילים ע"פ פ"ש - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ו 29:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10244 נבואת חיזוק בוני בית המקדש וגאולה ברוח אמת ושלום | זכריה [9] פרק ח'-ט' ספר זכריה - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ו 43:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10223 בכדי להבין את מהות הגאולה יש צורך להבין את מהות הגלות | נצח ישראל [3] פרק א' נצח ישראל - הרב קלנר ב בשבט תשע"ו 47:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10203 מהות בית שני - גלות או גאולה ומטרתם של התעניות | זכריה [8] פרק ו' פס' ט' - פרק ח' פס' ח' ספר זכריה - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ו 39:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10166 תורת הסיבות בתורת הגאולה | נצח ישראל [2] הקדמת המהר''ל נצח ישראל - הרב קלנר כ"ד בטבת תשע"ו 52:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10133 האידאולוגיה שרוצה לשבור את מדינת ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ו 32:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10124 סיבות הגלות והסימנים לסיומה | אדר היקר [58] ''מאמר הדור'' עמ' קטו' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ו 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10030 חוצפתו של הדור - תקלה או גדולה? | אדר היקר [50] ''מאמר הדור'' עמ' קט' אדר היקר - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ו 32:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9979 הגלות והגאולה במראה הארבע | ספר זכריה [3] פרק ב' ספר זכריה - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשע"ו 35:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9736 הגאולה נבנת מתוך המשברים - השואה | לנתיבות ישראל [46] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ד בחשוון תשע"ו 1:04:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9690 אין בן דוד בא עד שיתיאשו מן הגאולה| לנתיבות ישראל [45] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ז בחשוון תשע"ו 42:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9633 הגאולה המגלה את הנשמה | אורות ישראל ותחיתו [53] פס' לב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ה 49:10
אמונה הרב אלי סדן 14 9600 התשובה הגואלת | כללי כללי - הרב אלי י"ח באלול תשע"ה 55:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9559 כל הכוחות כולם נצרכים להופעת התחיה | אורות ישראל ותחיתו [51] פס' ל' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"א באלול תשע"ה 26:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9550 משה ואליהו פועלים ביחד את הגאולה | אורות ישראל ותחיתו [50] פס' כח' - כט' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"א באלול תשע"ה 52:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9512 סדר ומבנה הגאולה | לנתיבות ישראל [40] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ג באלול תשע"ה 1:00:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9557 נפילתם של עמון מואב וכוש, הגאולה מתעכבת אך כשתבוא תהיה שמחה גדולה | צפניה [2] פרקים ב' - ג' ספר צפניה - הרב קשתיאל ז באב תשע"ה 35:30
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 9448 תהליך הדיבור מביא לגאולה | תפילה [26] ''יהיו לרצון אמרי פי'' תפילה - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ה 44:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9460 מטרת הגאולה הבאה דרך עולם החול | מאמרי ראי''ה [164] מאמר תחית הקודש עמ' 336 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ה 13:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9439 יסוד הראיה החיובית על תהליכי הגאולה המונעים ע''י כופרים בתורה ובאמונה | מאמרי ראי''ה [155] מאמר ממעמקי הקודש מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ה 27:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9293 פעולתה הגדולה של כל מצוה וכל מעשה קטן בתהליך התחייה | זרעונים [7] מאמר ''מעשה יצירה'' פרק ד' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] כ"ה בסיוון תשע"ה 43:10
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 9052 הקשר בין גאולה לתשובה | תפילה [17] ברכת הגאולה - ''ראה בענינו'' תפילה - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ה 36:40
שבת ומועדים הרב איתי הלוי 51 9037 יום העצמאות כחידוש הלבנה | יום העצמאות חגים - הרב איתי ג באייר תשע"ה 56:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8991 מה עדיף גאולה מהירה או גאולה איטית? | מאמרי הראי"ה [100] מאמר פסח מצרים ופסח עתיד מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ה 8:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8799 שני כוחות בתהליך הגאולה | מאמרי ראי''ה [69] מאמר "המספד בירושלים" מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ה 15:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8486 הכור האטומי של הגאולה | אורות התחיה [68] פס' סט' - ע' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ה 45:05
אמונה הרב אלי סדן 14 8170 להעלות את שערי עזה אל ישני חברון- פעולתה של האחדות ומלכות ישראל [אזכרה לעמיחי מרחביה הי''ד] | צוק איתן כללי - הרב אלי כ"ט בתמוז תשע"ד 45:55
אמונה הרב אלי סדן 14 7978 ''עת צרה היא ליעקב וממנה יושע''- יסורים מרוממים ומאחדים בדור הגאולה [שיחה בביה''כ של משפ' אייל יפרח באלעד] | כללי כללי - הרב אלי כ"א בסיוון תשע"ד 52:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7922 קבלת הטוב והקודש מיסודות פגומים גורמת לרעות רבות | אורות התחיה [54א] פס' נב' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ד 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7817 ראית הפרטים המצטרפים למגמה אחת | אורות התחיה [51] פס' מח' - מט' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ד 50:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7735 חשיבות הדיבור שמביא לגאולה | פרשת מצורע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בניסן תשע"ד 10:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6613 מלחמתם של אומה''ע במשיחם של ישראל | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשע"ג 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6601 צמאון- הנקודה שמחייה ומקיימת את האומה | אורות התחיה [15] פס' י' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ג 40:55
אמונה הרב אלי סדן 14 2169 לאמונת עתנו 7-סיום המאמר התהליכים הנפשיים העוברים על כנסת ישראל לפני הגאולה לאמונת עתנו - הרב אלי ז בשבט תשס"ח 1:08:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2004 כוזרי [8] מאמר ראשון פס' כז'-מג' עניין הגאולה כוזרי - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשס"ז 00:58
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים