המוסר בהדרכה פרטית בעקרונות כללים | מסילת ישרים [63] פרק כו', שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט באייר תשע"ה

המוסר בהדרכה פרטית בעקרונות כללים | מסילת ישרים [63] פרק כו', שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט באייר תשע"ה
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 9153 המוסר בהדרכה פרטית בעקרונות כללים | מסילת ישרים [63] פרק כו', שיעור אחרון מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ה 24:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 9120 עצמאות מחשבתית השחרור מהעולם הזה | מסילת ישרים [62] פרק כו' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ה 42:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 9081 קדושה היא המביאה את העולם הבא אל העולם הזה | מסילת ישרים [61] פרק כו' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ה 39:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 9045 דבקות בשליחות המביאה לשותפות | מסילת ישרים [60] פרק כה' - כו' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ה 41:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 9028 כל מעשיך בספר נכתבים | מסילת ישרים [59] פרק כד' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל א באייר תשע"ה 35:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8993 יראת החטא - ההפיכה למלאך | מסילת ישרים [58] פרק כד' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ה 40:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8951 הדרך לאיבוד מידת הענוה | מסילת ישרים [57] פרק כג' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ח באדר תשע"ה 28:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8921 למה אי אפשר להתגאות ? | מסילת ישרים [56] פרק כג' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ה 43:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8887 הענוה היא ראית הטוב שמתקנת את העולם ותחבולות קניתה | מסילת ישרים [55] פרק כב' - כג' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ד באדר תשע"ה 45:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8865 השררה כעבדות ולא כמעמד | מסילת ישרים [54] פרק כב', בביאור מידת הענוה מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ה 47:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8845 תאיר, תדבוק במטרה ! | מסילת ישרים [53] פרק כב', בביאור מיד הענוה מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ה 49:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8833 הענווה- תודעת שליחות מתמדת | מסילת ישרים [52] פרק כב' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ה 52:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8773 מזנותיו של אדם קצובים לו | מסילת ישרים [51] פרק כא' - כב' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ו בשבט תשע"ה 47:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8739 חומורות - רווחיים והפסדים | מסילת ישרים [50] פרק כ' - כא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ה 42:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8720 האיזון הנצרך בין ערכים | מסילת ישרים [49] פרק כ' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ה 49:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8676 מהות החסיד - הסנגוריה על ישראל | מסילת ישרים [48] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ה 34:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8634 קנאת החסיד - התקוממות מתוך אהבה | מסילת ישרים [47] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ה 31:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8596 האהבה - חוסר שפיות | מסילת ישרים [46] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"ה 41:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8572 אהבת החסיד לאלוקיו | מסילת ישרים [45] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ט בכסלו תשע"ה 34:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8525 לכבד את הקודש לשים אותו במרכז | מסילת ישרים [44] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ה 47:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8466 קיום מצוות מתוך כבוד | מסילת ישרים [43] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ה 42:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8432 תפילה מלכותית - עבודת החסיד | מסילת ישרים [42] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ה 45:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8368 החסיד כמושל ולא כמנותק מהמציאות | מסילת ישרים [41] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ה בתשרי תשע"ה 31:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8348 ביטויי החסידות ומהי מהותה | מסילת ישרים [40] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשע"ד 42:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8321 חסידות - איחוד הרצוי והמצוי במצות ובגמילות חסדים | מסילת ישרים [39] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ד 47:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8281 התבטלות בזכות אהבה כיצד? | מסילת ישרים [38] פרק יח' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ד 47:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8238 החסידות כהעצמת האישיות ולא כביטול האישיות | מסילת ישרים [37] פרק יח' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ו באלול תשע"ד 44:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8114 שני חלקים במידת הטהרה | מסילת ישרים [36] פרק יז' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תשע"ד 46:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8070 רק האהבה תנצח | מסילת ישרים [35] פרק טז' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ד 49:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8039 טהרה - עיצוב המחשבות, | מסילת ישרים [34] פרק טז' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ד 50:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7996 התרחקות מהשפעת החברה | מסילת ישרים [33] פרקים טו' - טז' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ד 22:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7949 דרכי קניין הפרישות והפרישות החברתית | מסילת ישרים [32] פרקים יד' -טו' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ד 58:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7917 בפרישות אין שוויון בנטל | מסילת ישרים [31] פרקים יג' - יד' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ד 56:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7902 פרישות - מציאת האושר בחיים | מסילת ישרים [30] פרק יג' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ד בסיוון תשע"ד 58:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7869 הנאות העולם כהכנה להתענגות על ה' | מסילת ישרים [29] פרק יג' - מידת הפרישות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ד 43:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7833 מידת הפרישות כתחילת החסידות | מסילת ישרים [28] פרק יב' - יג' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ד 42:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7791 חמדת הממון והכבוד מונעות מהאדם לתקן את מידותיו | מסילת ישרים [27] פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ד 51:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7753 הכעס והקנאה | מסילת ישרים [26] פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ד 41:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7627 הגורמים לגאוה ולכעס | מסילת ישרים [25] פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ב באדר ב תשע"ד 51:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7571 הגאוה- הפיכת עצמו לסיבה ותכלית | מסילת ישרים [24] פרק יא', בפרטי מידת הנקיות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ח באדר ב תשע"ד 42:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7540 השבת כתורמת למרקם החברתי, ומהי מידת הגאוה | מסילת ישרים [23] פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל א באדר ב תשע"ד 1:01:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7501 האמת היא הדבק של החברה והשקר מפורר אותה | מסילת ישרים [22] פרק יא', בפרטי מידת הנקיות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ד באדר א תשע"ד 44:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7474 במקום לנקום הרבה בטוב | מסילת ישרים [21] פרק יא', בפרטי מידת הנקיות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ז באדר א תשע"ד 1:00:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7439 זה לא כשר ! התנקות מחמדת המאכלות האסורים | מסילת ישרים [20] מידת הנקיות - פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י באדר א תשע"ד 46:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7417 אי יכולת האדם ליצור חלוקה וגדרים בענייני הצניעות | מסילת ישרים [19] פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ד 44:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7378 נקיות בדיני ממונות- – עולם חברתי מתוקן | מסילת ישרים [18] פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ד 51:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7335 נקיון הדעת ממניעים חיצונים | מסילת ישרים [17] פרקים י'- יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ד 48:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7303 חיים ע''פ שכל, ערכים ותורה ולא ע''פ דמיון | מסילת ישרים [16] פרק ט', בביאור מפסידי הזריזות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ד 45:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7262 הכרת הטוב לקב''ה בונה באדם זריזות, והצורך באי תלות בתנאים חומריים | מסילת ישרים [15] פרקים ח' - ט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ד 40:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7219 הזריזות כעמדה נפשית | מסילת ישרים [14] פרק ז', ביאור חלקי הזרזיות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ד 40:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7195 מידת הזריזות - חשיפה של טבע הנשמה | מסילת ישרים [13] פרק ו', ביאור מידת הזרזיות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ד 52:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7140 מפסידי הזהירות- הטרדה בעיניני העוה''ז, השחוק והלצון והחברה הרעה | מסילת ישרים [12] פרק ה' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ד 59:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7089 מידת הדין בעולם ואיזונה ע''י הרחמים | מסילת ישרים [11] סוף פרק ד' ותחילת פרק ה' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשע"ד 53:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7057 חיוניותה של מידת הדין ליצירת ערכים מאוזנים ומדויקים | מסילת ישרים [10] פרק ד' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ד 48:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7020 דרך קניית הזהירות לאנשים השלמים, לפחותים מהם ולהמון | מסילת ישרים [9] פ''ד- בדרך קניית הזהירות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ח בכסלו תשע"ד 53:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6983 חובת ההתבוננות על העולם במבט-על ע''מ להנצל מהטעויות הנפוצות | מסילת ישרים [8] פרק ג' - בחלקי הזהירות מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"ד 46:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6958 הזהירות- עצירה של מירוץ החיים | מסילת ישרים [7] פרק ב' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשע"ד 53:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6926 כוחם של הפרטים בעולם הזה | מסילת ישרים [6] פרקים א'- ב' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ד 53:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6863 תכלית העולם הזה היא הוצאה אל הפועל של האישיות | מסילת ישרים [5] פרק א', חובת האדם בעולמו מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ד 52:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6806 תכונות יסוד האדם | מסילת ישרים [4] פרק א', חובת האדם בעולמו מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ג 1:00:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6782 הדרך למלכות | מסילת ישרים [3] פתיחה לספר מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ג 47:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6759 המקום של המעשים [המצוות] והכוונה בעבודת ה' | מסילת ישרים [2] פתיחה לספר מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ג 40:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6739 המידות והמוסר דברים טבעיים אך נשכחים | מסילת ישרים [1] פתיחה לספר מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ו באלול תשע"ג 49:30
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים