המוסר מחבר את היחיד לכנסת ישראל | אורות ישראל {29] ,פרק ב' פס' ב-ג

הרב יוסף קלנר

כ"ב בסיוון תשפ"ב

המוסר מחבר את היחיד לכנסת ישראל | אורות ישראל {29] ,פרק ב' פס' ב-ג

הרב יוסף קלנר

כ"ב בסיוון תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: מוסר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17358 המוסר מחבר את היחיד לכנסת ישראל | אורות ישראל {29] ,פרק ב' פס' ב-ג אורות ישראל - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ב בסיוון תשפ"ב 58:15
שבת ומועדים כללי 37 17283 מוסר ממגילת רות | הרב צבי קוסטינר שבועות ב בסיוון תשפ"ב 51:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10486 מאיפה המוסר מתחיל ? | אורות ישראל [7] פרק א' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ו 22:45
אמונה הרב אלי סדן 14 10434 מוסר קודש מול מוסר חול - נטייה טבעית לישרות | בניין אמונה [6] סוגית מוסר אלוקי ואנושי חלק ב' בנין אמונה תשע"ו - הרב אלי כ"ח בשבט תשע"ו 1:06:35
אמונה הרב אלי סדן 14 10433 למה המוסר האנושי חלש ולא עמיד? | בניין אמונה [5] סוגית מוסר אלוקי ואנושי חלק א' בנין אמונה תשע"ו - הרב אלי כ"ה בשבט תשע"ו 1:21:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 9959 המוסר האלוקי הוא המוסר הטבעי | אורות התשובה [39] פרק ו' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד י"ד בכסלו תשע"ו 44:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9838 שאלת המוסר המוחלט ברורה לעם ישרל לדורותיו | אורות התחיה [8] פס' ג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ט בחשוון תשע"ו 1:15:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9796 בהירות האמונה כמקור למוסר | אדר היקר [33] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מט' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ו 30:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9664 היכולת והרצון באדם ובאנושות | אדר היקר [19] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לו' אדר היקר - הרב קשתיאל ל בתשרי תשע"ו 27:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9712 הניצחון על הכפירה - ע''י הגדלת השכל או המוסר והקדושה שבחיים | אדר היקר [18] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לה' אדר היקר - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ו 29:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9475 מוסריות ללא תורה, מוסריות של גויים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ה 3:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9368 הלימוד המוסרי מפרטי ודקדוקי המצוות | עין אי''ה ברכות א' [102] פרק שלישי פס' מו' - מח' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ד בתמוז תשע"ה 42:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 9153 המוסר בהדרכה פרטית בעקרונות כללים | מסילת ישרים [63] פרק כו', שיעור אחרון מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ה 24:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9040 המוסר בישראל - מהו ? ומה יחסו למוסר של אומות העולם ? | זרעונים [28] מאמר ערך התחיה זרעונים [תשע"ה] ז באייר תשע"ה 30:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8987 יתרון התורה על פני המדע ומעלת האדם בידיעתה | תפארת ישראל [22] פרקים יא' - יב' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ט באדר תשע"ה 42:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8962 התורה מלמדת מבט כולל לעומת המדע שנותן נקודת מבט מזוית אחת | תפארת ישראל [21] פרק יא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ה 48:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8761 המצות הן פעולות אלוקיות באומה | ספר הכוזרי [78] מאמר שלישי פס' ו - ז' כוזרי - הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ה 42:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8682 המוסר הקודם לשכל | חנוכה - חכמת יון ותורת ישראל חלק ב' חגים - הרב אלי כ"ה בכסלו תשע"ה 42:55
אמונה הרב אלי סדן 14 8565 חוסר המוסר נובע מתפיסה מעוותת של העולם | שיעור כללי - מתוך פרשות בראשית ונח [חלק ג'] כללי - הרב אלי ג בכסלו תשע"ה 1:13:50
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 8555 הצד המוסרי אינו רק הפן המחשבתי אלא חייב להתפרט במעשים | יסודות [6] מאמר ערך התחיה ערך התחיה - ח"י רועי [תשע"ה] כ"ו בחשוון תשע"ה 29:15
אמונה הרב אלי סדן 14 8507 הצרות הנגרמות מחוסר האמונה בבריאת העולם | שיעור כללי - מתוך פרשות בראשית ונח [חלק ב'] כללי - הרב אלי כ"ה בחשוון תשע"ה 1:11:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8509 הרפואה שבמצוות | מאמרי ראי''ה [31] מאמר טללי אורות מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ה 27:10
מוסר הרב רביד ניסים 47 7898 להכיר בחולשות | אורות התשובה פרק טו' פס' ז' כללי - הרב רביד כ"ו באייר תשע"ד 43:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7802 ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית ומה שבניהם | אורות ישראל ותחיתו [3] פס' ב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ד באייר תשע"ד 1:11:35
אמונה הרב אלי סדן 14 7506 מוסר בונה עולם [עיון בסיפור למך, נח והתיבה] | שיעור כללי כללי - הרב אלי כ"ד באדר א תשע"ד 47:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7165 תכונת הישרות בעם ישראל | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"ד 37:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 6878 החכמה והמוסר שני מריכיבים שמנחים את האדם | ספר משלי [1] פרק א' פס' א' - ח' ספר משלי - הרב קשתיאל ד בחשוון תשע"ד 45:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9659 ההבחנה בין מוסר מצוה ותורה | דרך החיים [1] הקדמה דרך החיים - הרב קשתיאל [תשע"ג] כ"א בכסלו תשע"ג 30:55
אמונה הרב אלי סדן 14 6198 הקשר בין העמדה המוסרית של האדם לבין סדרי השפעת השפע בעולם | יסודות האמונה בספר בראשית [4] יסודות אמונה בספר בראשית - הרב אלי סדן ו בכסלו תשע"ג 50:35
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך