אופן הכניסה לעולם הקודש | ערב לימוד ליום הכיפורים

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשפ"א

אופן הכניסה לעולם הקודש | ערב לימוד ליום הכיפורים

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: קודש וחול
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16094 אופן הכניסה לעולם הקודש | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"א 34:35
אמונה הרב אברהם שילר 41 14654 ארץ ישראל - קודש בחול | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים ח בשבט תשע"ט 50:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11923 לדמותו של יעקב - איחוד הקודש והחול | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בכסלו תשע"ז 48:55
אמונה הרב פנחס עציון 58 11716 קודש וחול - ממשות מול אפסיות | פרשת נח פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ג בחשוון תשע"ז 24:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10683 חיבור הקודש והחול - איך הקודש משתמש בחול | אורות הקודש ב' [25] פס' כג' ''מלחמת הקודש והטבע'' עמ' שיז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] א באדר ב תשע"ו 45:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10561 הבאת העוצמה של עולם החול אל הקודש | אורות הקודש ב' [23] פס' כה' עמ' שטו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ח באדר א תשע"ו 32:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10534 מעלת הקדושה ההורסת | אורות הקודש ב' [22] פס' כא' ''קדושה מחרבת ובונה'' עמ' שיג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י באדר א תשע"ו 26:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10476 יחסי הגומליו בין הקודש והחול | אורות הקודש ב' [21] פס' כ' - כא' עמ' שיג' - שיד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ג באדר א תשע"ו 28:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10358 האם קיימת סתירה בין הקודש והחול? | אורות הקודש ב' [20] פס' ''עולם הקודש והחול'' עמ' שיא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ט בשבט תשע"ו 31:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10242 הקודש כבונה או מפריע לחול, מערכת עולם הקודש והחול | אורות הקודש ב' [17] עמ' שז'-שח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ד בשבט תשע"ו 38:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10093 שלבי ההתפשטות הקודש בחיי האדם | אורות הקודש ב' [14] פס' ''התפשטות אור הקודש באדם'', עמ' שא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ג בטבת תשע"ו 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10037 צריך לגלות את הקדושה | אורות הקודש ב' [13] פס' ''כשרון הקדושה בישראל'', עמ' ש' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ו בטבת תשע"ו 21:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9879 חילוק בין גישת השכל לבין גישת הקודש | גבורות ה' [7] הקדמה שניה גבורות ה' - הרב אוהד ג בכסלו תשע"ו 1:04:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9725 חיבור החיים לקודש בפועל [חיים של קדושה] | אורות הקודש ב' [7] פס' ''חיי הקדושה'' פס' ד' עמ' רצב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י בחשוון תשע"ו 31:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9459 בנין האומה דרך העולם התורני - היתכן? | מאמרי ראי''ה [163] מאמר דגל ירושלים עמ' 333 יד' תמוז מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ה 18:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9460 מטרת הגאולה הבאה דרך עולם החול | מאמרי ראי''ה [164] מאמר תחית הקודש עמ' 336 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ה 13:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9445 תפקיד החול מול הקודש בבניין האומה והאישיות | מאמרי ראי''ה [158] מאמר דרך תשובה עמ' 317 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ה 13:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9148 מאמרי ראי''ה [124] מאמר "קודש וחול בתחית ישראל" מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ה 9:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9110 ההבדלה בין הקודש לחול - פירוד או איחוד ? | מאמרי ראי''ה [123] מאמר "קודש וחול בתחית ישראל" מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ה 33:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8762 הקדושה של בית הכנסת | לנתיבות ישראל [16] מאמר ''מבצר הקודש לישראל ולארצו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ט בטבת תשע"ה 59:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8670 מה מחזיק את הרעיון הלאומי | מאמרי ראי''ה [18] מאמר נאדר בקודש, לתחיית הקודש פס' יא' - יב' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ה 25:30
שבת ומועדים כללי 37 8631 מרכזיותו של הקודש בחיים | ערב לימוד לחנוכה - הרב צבי קוסטינר ערבי לימוד לחגים כ"ג בכסלו תשע"ה 53:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8592 חשיבות העצמת הקודש | מאמרי ראי''ה [17] מאמר נאדר בקודש, לתחיית הקודש פס' ח' - ט' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ה 28:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8585 הקודש לא עובד אצל החול | חנוכה חגים - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ה 40:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8559 התעוררות חייבת להיות בכל רבדי החיים ובמיוחד בדיבור | מאמרי ראי''ה [16] מאמר נאדר בקודש, לתחיית הקודש פס' ה' - ז' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ה 36:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8525 לכבד את הקודש לשים אותו במרכז | מסילת ישרים [44] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ה 47:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8520 נדרש מאתנו לפתח את הקודש | מאמרי ראי''ה [15] מאמר נאדר בקודש, לתחיית הקודש פס' ב' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ה 36:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8501 כשהקודש נשכח יש להחזיר ולזכור אותו | מאמרי ראי''ה [14] מאמר נאדר בקודש, הקודש והחול פס' יט' - לתחית הקודש פס' א' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ה 34:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8491 תוצאת הטשטוש בין הקודש והחול והרפואה הנוצרת מההבדלה ביניהם | מאמרי ראי''ה [13] מאמר נאדר בקודש, הקודש והחול פס' טו' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ה 26:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8428 הכלים שאיתם ניגשים לתורה ולקודש | מאמרי ראי''ה [12] מאמר נאדר בקודש, הקודש והחול פס' יג' - יד' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ה 32:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8341 הצורך בשלום בין הקודש והחול ותוצאות שלילת השלום | מאמרי ראי''ה [11] מאמר נאדר בקודש, הקודש והחול פס' ט' - יב' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ד 45:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8331 שלושת השלבים במערכת היחסים בין הקודש והחול | מאמרי ראי''ה [10] נאדר בקודש מאמר הקודש והחול פס' ח' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ד 33:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8284 תכונת השמחה בארץ ישראל | פרשת כי תבוא [ע"פ שיחות הרצי"ה] פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ד 42:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8279 התעלות הקודש דרך הכרת החול ועידונו | מאמרי ראי''ה [9] מאמר נאדר בקודש, הקודש והחול פס' ז' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל י באלול תשע"ד 38:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8136 החכמה המתארת והחכמה המהווה | מאמרי ראי''ה [5] נאדר בקודש פס' ט' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ד 28:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8061 דרך ארץ קדמה לתורה - יחס הקודש והחול | מאמרי ראי''ה [3] נאדר בקודש פס' ו' - ז' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ד 42:20
אמונה הרב אלי סדן 14 8033 העמקה והתחדשות של המחשבה הישראלית על החיים והתורה - פנימיות הגאולה | יום הורים מחזור כז' כללי - הרב אלי כ"ט בסיוון תשע"ד 1:04:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8038 מקור המאבק בין הקודש והחול וצורת העבודה בזמן התנגשות | מאמרי ראי''ה [2] נאדר בקודש פס' ג' - ה' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ד 34:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7977 המבט הראוי בעולם החומר | מאמרי ראי''ה [1] נאדר בקודש פס' א' - ב' מאמרי ראי"ה [הקודש והחול] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ד 31:40
תנ"ך הרב אוהד תירוש 12 7967 הכניסה לא''י והיכולת לחיות את האלוקי מבלי לבלבל בין הקודש והחול | סוגיות בתנ''ך [4] הכניסה לארץ, פרק ג' סוגיות במידות ומוסר בתנ"ך - הרב אוהד י"ט בסיוון תשע"ד 55:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7638 מקור נצחיותם של ישראל | נצח ישראל [53] פרק כ' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באדר ב תשע"ד 26:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7496 אש קודש ואש חול | פרשת ויקהל פרשת שבוע - הרב אוהד כ באדר א תשע"ד 1:07:30
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6610 יכולת ההבחנה של השכל האנושי בין קודש לחול | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא [11] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ד בתמוז תשע"ג 43:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 5396 יום מהות-הרב אלי סדן-קודש וחול יום מהות ב בחשוון תשע"ב 58:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 2987 משקפים של חול ומשקפים של קודש | כללי חגים - הרב קשתיאל ז בכסלו תשס"ט 47:41
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
שביעי של פסח