יראת שמים לעומת מוסר ושכל | כוזרי [3] מאמר ראשון פס' א' - ב'

הרב יאיר אטון

כ"ז באלול תשפ"א

יראת שמים לעומת מוסר ושכל | כוזרי [3] מאמר ראשון פס' א' - ב'

הרב יאיר אטון

כ"ז באלול תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: יראת שמים
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יאיר אטון 60 16620 יראת שמים לעומת מוסר ושכל | כוזרי [3] מאמר ראשון פס' א' - ב' כוזרי - הרב יאיר אטון כ"ז באלול תשפ"א 57:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16432 יראה וחיבור מתאים ובדיקה עצמית | פרשת קורח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בסיוון תשפ"א 38:30
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16130 תהיה גבר! יראה שמיים..., | החיים ע"פ עין איה [36] עין איה שבת א' פרק שני פס' קע', קעב' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ד בחשוון תשפ"א 1:00:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12629 הוספת יראת שמים ללאומיות הישראלית | אורות ישראל [53] פרק ו' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י באייר תשע"ז 54:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11818 חן ויופי - שקר או אמת | אור לנתיבתי [81] מאמר ''התבטאות ויראת שמים'' עמ' קמג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"א בחשוון תשע"ז 33:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11822 יראת שמים - קישור למציאות נשגבה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"א בחשוון תשע"ז 7:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9714 אהבת האומה מובילה ליראת שמים | אדר היקר [22] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לח' ו' חשון אדר היקר - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ו 34:55
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7065 ההבדל בין מדרגת משה ביראת שמים לביננו | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' לב' יראת שמים כללי - הרב יגאל י"ז בחשוון תשע"ד 1:01:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7056 יראת שמים מצמצמת את הפער בין הידיעות בחיים לבין החיים עצמם | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' קסט' יראת שמים כללי - הרב יגאל י בחשוון תשע"ד 1:03:25
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7032 ההבדל בין מדרגת היראת שמים של משה לביננו | עין איה ברכות ב' פרק חמישי פס' קח' יראת שמים כללי - הרב יגאל ז בתשרי תשע"ד 1:04:50
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7033 הכרת האמת ויראת שמים | עין איה ברכות ב' פרק חמישי פס' קח' יראת שמיים כללי - הרב יגאל ה בתשרי תשע"ד 1:00:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6759 המקום של המעשים [המצוות] והכוונה בעבודת ה' | מסילת ישרים [2] פתיחה לספר מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ג 40:55
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6549 שמירת היחודייות של גדרי המוסר ויראת השמים אישיים | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא [2] דף נה' ב. ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ט"ו באייר תשע"ג 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6103 יראת ה' היא אוצרו- קומת היראה, קומת הרצונות שלנו | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשע"ג 38:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4790 יראת שמים ואהבת תורה - הורדת הגשם לעולם | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"א 38:05
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
אנשי אמונה בעולם המעשה