הגישה הנכונה למצוות

הרב נריה בולאק

ה בתמוז תשפ"א

הגישה הנכונה למצוות

הרב נריה בולאק

ה בתמוז תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: מצוות
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב נריה בולאק 70 16456 הגישה הנכונה למצוות ללא ה בתמוז תשפ"א 44:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16292 המצווות המקריות - דבר ה' המופיע בכל המישורים | דרך ה' [36] חלק ח' סע' ג' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באדר תשפ"א 36:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15149 מצוות ותורה - גילוי האור בעולם וביטויו במציאות | תניא [40] פרק כג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ו בתמוז תשע"ט 1:00:02
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12695 איך מחנכים לקיום מצוות? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ז באייר תשע"ז 5:35
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 12628 קדושים תהיו - מה קורה כשעושים את הכל חוץ מהעיקר !!! | פרשת קדושים פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס י באייר תשע"ז 29:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12038 המצות כמענה למסטיקה הממעטת את הבחירה החופשית | מורה נבוכים [127] מאמר שלישי פרקים לז' - לח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ז 31:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11944 קיום מצות - עיסוק בתפיסה המופשטת | מורה נבוכים [125] מאמר שלישי פרקים לב' - לג' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ז 51:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11901 היש טעמים למצוות? והאם הם נכונים לדורות? | מורה נבוכים [124] מאמר שלישי פרקים לא' - לב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ז 56:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11860 העיסוק בטעמי המצוות כמענה לעבודה הזרה | מורה נבוכים [123] מאמר שלישי פרק ל' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ז 52:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11801 עבדות החומר והחוקיות לעומת תפיסת אברהם | מורה נבוכים [122] מאמר שלישי פרק כט' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ז 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11769 מצוות התורה - תיקון הנפש ותיקון החברה | מורה נבוכים [121] מאמר שלישי פרק כז' - כח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ז 39:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 11596 מצוות ושכרן - סיבה ותוצאה | כללי לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ג באלול תשע"ו 1:21:55
אמונה הרב רביד ניסים 47 10864 מטרת ומשמעות הסייגים והגזרות של חז''ל | כללי כללי - הרב רביד י"ט בניסן תשע"ו 34:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10841 המצוות מקשרות את היחיד מישראל אל הכלל | אורות ישראל [16] פרק ב' פס' ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ט באדר ב תשע"ו 32:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10568 מצוות בטלות לעתיד לבוא והיחס לפלורליזם | איגרות [24] איגרות ראי''ה א' איגרת קמ' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ באדר א תשע"ו 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10555 הנביאים הם ממשיכי תורת משה ובידם לקבוע מצוות | כוזרי [111] מאמר שלישי פס' לט' - מ' כוזרי - הרב אוהד ט"ו באדר א תשע"ו 35:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 10471 האם מצוות צריכות כוונה? | הלכות תפילה [25] סימן נט' סע' ה' - סימן ס' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג באדר א תשע"ו 35:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10205 השמחה והעונג הכרחים להשתייכות וקיום המצוות | אדר היקר [62] מאמר ''העונג והשמחה'' עמ' קיז' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ו 32:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10173 הענווה והשמחה - מטרה או אמצעי? | אדר היקר [61] 'מאמר ''העונג והשמחה'' עמ' קיז' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ו 35:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10164 ערך קיום המצוות בהווה | אורות התחיה [15] פס' ה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ה בטבת תשע"ו 1:09:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10129 המצוות הן החיבור שלנו אל המלכות | נתיב העבודה [25] פרק ח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ו 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10088 קבלת עול מלכות שמיים על ידי המצוות והציצית | נתיב העבודה [24] פרק ח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ו 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10014 צביונם של המצוות בקשר עם ההווה והעבר | כללי חנוכה, עין איה שבת א' פרק שני פס' כה' חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 13:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10015 קישור הנר את האדם למצוות ובכך גם את בניו | כללי חנוכה, עין איה שבת א' פרק שני פס' כח' חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 7:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9992 תכליתן של המצוות - ''קדשנו במצוותיך'' ובמיוחד בנרות שהם מושפעות מהעתיד | חנוכה, עין איה שבת א פרק שני פס' כב' - כד' חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ו 28:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9784 לדמותו של האדר''ת, מצוות שיר האהבה | אדר היקר [32] מאמר ''רעיונות לתולדות האדר''ת'', פרק ד' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ו 34:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9720 מצות, פרטי מצות ושמירה על פנימיות האדם | עין אי''ה שבת א' פרק ראשון פס' לט' כללי - הרב יגאל ז בחשוון תשע"ו 50:45
גמרא הרב אלי סדן 14 9598 העוסק במצוה פטור מהמצוה [שיעור כללי בגמרא] | מסכת סוכה כללי - הרב אלי י"ט באלול תשע"ה 1:44:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8252 המצות : הוצאה לפועל של הישראליות | פרשת כי תצא פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 36:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9585 טבע האדם ופעולת המצוות | אגרות [4] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מד' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9457 הקדמת האור לכלים | זרעונים [12] מאמר ''יסורים ממרקים'' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] א באב תשע"ה 22:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9442 איש הכלל ואיש הפרט | פרשת מטות - מסעי פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ה 47:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9368 הלימוד המוסרי מפרטי ודקדוקי המצוות | עין אי''ה ברכות א' [102] פרק שלישי פס' מו' - מח' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ד בתמוז תשע"ה 42:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9293 פעולתה הגדולה של כל מצוה וכל מעשה קטן בתהליך התחייה | זרעונים [7] מאמר ''מעשה יצירה'' פרק ד' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] כ"ה בסיוון תשע"ה 43:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9386 המצוות - חיינו הלאומיים | מאמרי ראי''ה [143] מאמר נחמת ישראל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ה 26:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9132 המצוות כסוגיה לאומית | פרשת בחוקותי פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ה 38:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9173 נקודת המוצא לקיום המצוות | נתיב התורה [56] פרק יח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ה 48:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9125 היחס בין השפעת התורה והשפעת המצוות על האדם | תפארת ישראל [26] פרק יד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ה 22:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9097 קדושת הארץ כתנאי לכל המצוות | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ה 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9127 שמחת המצווה היא שלמות האדם | נתיב התורה [55] פרק יח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ה 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9098 ההבדל בין קיום מצוות ללימוד תורה | תפארת ישראל [25] פרק יג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ה 38:10
אמונה הרב אלי סדן 14 9124 מוסר אלוקי, מוסר אנושי ויראת אלוקים | טעמי מצות [1] כללי - הרב אלי ט"ו באייר תשע"ה 1:03:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9044 השייכות לעם ולחברה תלויה בקיום המצוות | למהלך האידיאות [14] שיעור אחרון למהלך האידיאות [תשע"ה] ה באייר תשע"ה 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9004 מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה | נתיב התורה [53] פרק יז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ה 45:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 8954 מצוות התורה הן הדרך הנכונה לחיים | שמונה פרקים [19] פרק ד' שמונה פרקים- הרב אוהד [תשע"ה] י"ז באדר תשע"ה 58:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8916 אם אדם שומר על מצוותיו של הקב''ה, הקב''ה שומר עליו | נתיב התורה [51] פרק טו' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ה 41:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8886 שמירת המצוות - פלא! | נתיב התורה [50] פרק טז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ה 17:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8892 החסידות עשיית הכל לפני ה' | ספר הכוזרי [82] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד כ"ג בשבט תשע"ה 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8862 המפגש עם המצוות המעשיות מרומם את האדם | תפארת ישראל [19] פרק ט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ה 44:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8891 שלוש מערכות של מצוות | ספר הכוזרי [81] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ה 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8849 המצות הן גזרת מלך המביאות את האדם לנצחיות | תפארת ישראל [18] פרק ח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ה 39:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8820 האם ישראל שומרים על המצות או שהמצות שומרות על ישראל | ספר הכוזרי [80] מאמר שלישי פס' י' כוזרי - הרב אוהד ח בשבט תשע"ה 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8786 המצות הן הדרך אל הטוב האלוקי | תפארת ישראל [17 ] פרקים ז' -ח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ה 44:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8817 המצות שנטבעו באומה | ספר הכוזרי [79] מאמר שלישי פס' ז' - י' כוזרי - הרב אוהד ג בשבט תשע"ה 46:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8760 סיבת קיום המצות | תפארת ישראל [16] פרק ז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ה 37:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8761 המצות הן פעולות אלוקיות באומה | ספר הכוזרי [78] מאמר שלישי פס' ו - ז' כוזרי - הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ה 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8684 מהי ההנהגה האלוקית | תפארת ישראל [13] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ה 36:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8653 מה הזכות בריבוי מצות | תפארת ישראל [12] פרק ה' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ה 44:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8659 תפיסה של קודש בכל תחומי החיים | מאמרי ראי''ה [44] מאמר ''הערת הרב'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ה 20:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8573 מצוות לא תעשה כמאזנות ומצוות עשה כמקדמות ומכוונות | תפארת ישראל [10] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ה 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8536 ביטוי מדרגת האדם מתבטאת ע''י לימוד תורה ומצוות | תפארת ישראל [9] פרק ג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ג בכסלו תשע"ה 46:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8509 הרפואה שבמצוות | מאמרי ראי''ה [31] מאמר טללי אורות מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ה 27:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8472 הרוממות שנוצרת באדם בעקבות קיום המצוות | מאמרי ראי''ה [28] מאמר טללי אורות פס' ז' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ה 33:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8466 קיום מצוות מתוך כבוד | מסילת ישרים [43] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ה 42:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8251 ספר דברים - מצות התורה מהזוית שלנו | פרשת כי תצא [ע"פ שיחות הרצי"ה סדרה א'] פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ח באלול תשע"ד 42:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8153 סגולת השכינה בעם ישראל | כוזרי [65] מאמר שני פס' נו' - ס' כוזרי - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ד 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8131 גנבת אורות הקודש | אורות ישראל ותחיתו [10] פס' ו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ד 1:20:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8116 קיום המצות ע''י האדם והאומה כדרך להופעת האור האלוקי | כוזרי [64] מאמר שני פס' נו' כוזרי - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשע"ד 1:03:05
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 7603 חטא בני אהרון - מעובדי ה' לאובדי ה' | פרשת שמיני פרשת שבוע - הרב איתן קופמן י"ז באדר ב תשע"ד 19:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6893 התמודדות עם שלוש מדרגי בעיות בעולם | נתיב התורה [5] פרק א', עמ' ה' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ד 26:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6783 מצוות מתוך אמונה ולא אמונה מתוך מצוות | כוזרי [35] מאמר ראשון, פס' ק' - קא' כוזרי - הרב אוהד י"ט באלול תשע"ג 1:00:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6759 המקום של המעשים [המצוות] והכוונה בעבודת ה' | מסילת ישרים [2] פתיחה לספר מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ג 40:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6760 המצוות- התשתית לגילוי ה' בעולם | כוזרי [34] מאמר ראשון פס' צט' כוזרי - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ג 57:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6738 מצוות, איזונים והופעת הקודש | כוזרי [33] מאמר ראשון פס' צט' כוזרי - הרב אוהד ה באלול תשע"ג 54:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9659 ההבחנה בין מוסר מצוה ותורה | דרך החיים [1] הקדמה דרך החיים - הרב קשתיאל [תשע"ג] כ"א בכסלו תשע"ג 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5738 המצוות כמאזנות את נפש האדם | שמונה פרקים [17] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ב 41:21
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5203 קדושת פרטי המצוות וקידוש הזמנים יכולים להופיע רק ע''י רצונם של ישראל במלוא שיעור קומתם | עין אי"ה ברכות ב' כללי - הרב יגאל כ"ט בשבט תשע"א 1:18:45
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 4675 המצוות ופרטיהם | פרשת כי תצא פרשת שבוע - הרב אלי ט באלול תש"ע 1:08:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4677 מטרת ריבוי המצוות | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט באלול תש"ע 35:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3771 ריבוי המצוות והקשר שלהן | פרשת כי תצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז באלול תשס"ט 42:55
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים