הזהירות בספיגת ערכים מהתרבות שסביבנו | כללי

הרב אלי סדן

ד בטבת תשע"ט

הזהירות בספיגת ערכים מהתרבות שסביבנו | כללי

הרב אלי סדן

ד בטבת תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: חנוכה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 14534 הזהירות בספיגת ערכים מהתרבות שסביבנו | כללי כללי - הרב אלי ד בטבת תשע"ט 1:22:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10002 כבוד המצות וקבלת ערכם מהעתיד | כללי חנוכה, עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' טו' חגים - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ו 47:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10004 נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה [הפטרת שבת חנוכה] | ספר זכריה [5] פרק ד' ספר זכריה - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10015 קישור הנר את האדם למצוות ובכך גם את בניו | כללי חנוכה, עין איה שבת א' פרק שני פס' כח' חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ו 7:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9992 תכליתן של המצוות - ''קדשנו במצוותיך'' ובמיוחד בנרות שהם מושפעות מהעתיד | חנוכה, עין איה שבת א פרק שני פס' כב' - כד' חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ו 28:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9997 ההכנה להשלמת המקדש בענין הכהונה והעם [הפטרת שבת חנוכה] | ספר זכריה [4] פרק ג' ספר זכריה - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ו 46:10
אמונה כללי 37 9991 הרב ברוך רוזנבלום - מסירות הנפש של עם ישראל - נס מעל הטבע | חנוכה רבנים-כללי כ"ד בכסלו תשע"ו 55:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9984 שמונה ימי החנוכה - המבט לעתיד מעצים את ההוה | כללי חנוכה, עין איה שבת א פרק שני פס' ט חגים - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ו 28:00
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10009 הפרעת הכותים למפגש שבין ישראל ליוון | כללי חנוכה, ע''פ הגמרא ביומא סט. ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"א בכסלו תשע"ו 1:03:05
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9951 תרבות ישראל מלמדת יצירתיות והתעלות העולם בניגוד לקיפאון בתרבות יון | ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"א בכסלו תשע"ו 1:06:35
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9883 קפיצות רוחניות כבסיס להתעלות הדרגתית | אגדות בבא בתרא [7] ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ד בכסלו תשע"ו 1:13:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8806 הקדושה הקבועה הנותנת כוחות לקדושה המטלטלת | לנתיבות ישראל [17] מאמר ''מבצר הקודש לישראל ולארצו'', פס' ג' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ז בשבט תשע"ה 55:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8707 חנוכה - שמירה על ההבדלה בין הקודש והחול | ספר מאמרי ראי"ה - מאמר ''חנוכת בית המדרש למורים המזרחי'' מאמרי הראי"ה [חגים ומועדים] - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ה 29:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8639 חנוכה - חג החירות לטהרה הפנימית | ספר מאמרי ראי"ה - מאמר ''נר חנוכה'' מאמרי הראי"ה [חגים ומועדים] - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ה 13:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8640 חנוכה - פך השמן הגנוז בנו לא יכבה ! | ספר מאמרי ראי"ה, מאמר ''פך השמן'' מאמרי הראי"ה [חגים ומועדים] - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ה 7:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8629 תרבות של טהרת המשפחה והחיים | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב אוהד כ"ג בכסלו תשע"ה 42:40
אמונה הרב איתן קופמן 52 8636 טבע ונס - האם אדם רציונאלי יכול להאמין בניסים | תורה ומדע [7] תורה ומדע - הרב איתן קופמן י"ט בכסלו תשע"ה 1:05:00
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8606 מלחמת החשמונאים אינה מלחמה על טריטוריה אלא על הרוח | חנוכה חגים - הרב יהודה סדן ט"ז בכסלו תשע"ה 39:20
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 7087 נס פך השמן - שרידותו הנצחית של הניצוץ היהודי | חנוכה - עין אי"ה שבת א' [4] פרק שני פס' יב' עין אי"ה - הרב יהודה כ"א בכסלו תשע"ד 1:00:15
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7376 מה כן ניתן לקחת מהגויים | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' יא' כללי - הרב יגאל י"ח בכסלו תשע"ד 49:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3400 עין אי"ה שבת א' [37] פ"ב פס' כד'-כה' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשס"ט 18:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3399 עין אי"ה שבת א' [36] פ"ב פס' טו' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשס"ט 24:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3398 עין אי"ה שבת א' [35] פ"ב פס' יג'-טו' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשס"ט 29:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3397 עין אי"ה שבת א' [34] פ"ב פס' ט'-יג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשס"ט 38:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3396 עין אי"ה שבת א' [33] פ"ב פס' ז'-ח עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשס"ט 36:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3395 עין אי"ה שבת א' [32] פ"ב פס' ז' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשס"ט 30:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3394 עין אי"ה שבת א' [31] פ"ב פס' ה'-ז' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשס"ט 38:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך