השפעת עם ישראל על אומות העולם | פרשת ויגש

הרב אליעזר קשתיאל

ה בטבת תשפ"ב

השפעת עם ישראל על אומות העולם | פרשת ויגש

הרב אליעזר קשתיאל

ה בטבת תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: עם ישראל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16740 השפעת עם ישראל על אומות העולם | פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בטבת תשפ"ב 1:04:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16134 יעקב ועשיו - הגרעין והקליפה | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אלי כ"ט בחשוון תשפ"א 1:54:00
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 16114 הכרת תפקידנו מתוך התבוננות בדמותו של אברהם אבינו - חלק א' | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אלי י בחשוון תשפ"א 1:09:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15349 ממלכת כהנים וגוי קדוש! | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תש"פ 40:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12242 מעלתו של עם ישראל | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בשבט תשע"ז 1:05:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11749 חשיבות הארץ בשליחותו של עם ישראל בעולם | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ז 33:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11271 הבשורה של עם ישראל כאומה | פרשת חקת פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ו 41:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10544 תכונת נפשה של כנסת ישראל שונה משל אומות העולם | אורות התחיה [22] אורות התחיה פס' י' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ו באדר א תשע"ו 1:19:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10494 מה קורה כאשר השכינה שורה בישראל? | אורות ישראל [8] פרק א' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ו 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10281 עם ישראל - יצירה אלוקית | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בשבט תשע"ו 34:10
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 10084 אדם צדיק ועם צדיק | סוגיות באורות התחיה [8] ע''פ אורות התחיה פס' ב' סוגיות באורות התחיה - הרב אלי י"א בטבת תשע"ו 52:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10031 פירוש אונקלוס - להמון העם או לאליטה של תלמידי החכמים? | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ה בטבת תשע"ו 42:05
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 9755 ארץ ישראל כגוף לעם ישראל | סוגיות באורות ארץ ישראל [3] אורות ארץ ישראל פס' א' סוגיות באורות א"י - הרב אלי ט"ז בחשוון תשע"ו 1:01:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9734 מהו מקור האהבה? והאם יש חידוש בתפיסתו של קנט? | אגרות [9] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מז' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ו 41:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9667 אי יכולת ההגדרה של עם ישראל | זרעונים [18] מאמר ''למלחמת הדעות והאמונות'' עמ' קכט' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] ה בתשרי תשע"ו 44:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9635 ההפרדה בין עצמיות האדם לביון היותו חלק מעם | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אלי ד בתשרי תשע"ו 58:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9612 תכונתיו ואופיו הייחודי של בתי המדרש ללימוד אמונה | אגרות [6] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מד' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 43:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9606 יחודיות תכונת עם ישראל בקשר לאלוקים | אגרות [5] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מג' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ה 32:30
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 9511 ישראל ותחיתו - הנס שמספר את תהילת ה' | ישראל ותחיתו פס' א' ישראל ותחיתו - הרב אלי ד באלול תשע"ה 1:12:10
אמונה הרב אלי סדן 14 9430 הציונות היא בשביל מדינת ישראל | יסודות [6] לתוקף קדושת מדינתינו עפ''י התורה חלק ו' יסודות בית מדרשנו [תשע"ה]- הרב אלי סדן כ"ו בתמוז תשע"ה 1:26:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9931 גבולות הגזרה במלחמת הדעות בעם ישראל | מאמרי ראי''ה [174] מאמר לשבר בת עמי עמ' 365 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ה 36:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9385 ההנהגה בעם ישראל והניצחון על סיחון ועוג | פרשת חקת פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ה 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9445 תפקיד החול מול הקודש בבניין האומה והאישיות | מאמרי ראי''ה [158] מאמר דרך תשובה עמ' 317 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ה 13:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9317 המבט האמיתי על עם ישראל | אורות ישראל ותחיתו [42] פס' כא' - כב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר ל בסיוון תשע"ה 1:13:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9275 חטא המרגלים - הכפירה בבחירת ה' כעם נבחר | פרשת שלח לך פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ה 45:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9132 המצוות כסוגיה לאומית | פרשת בחוקותי פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ה 38:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9009 יציאת מצרים - בירור סוגיי הרצון בעם ישראל | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשע"ה 44:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8757 הבכורה - מאפיין הלאומיות שלנו | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ה 48:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8795 האם עם ישראל אשם בגלות | מאמרי ראי''ה [63] מאמר ''ציון וירושלים'' אות א' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ה 17:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8761 המצות הן פעולות אלוקיות באומה | ספר הכוזרי [78] מאמר שלישי פס' ו - ז' כוזרי - הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ה 42:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 8352 תהליך החזרה בתשובה מאהבה של עם ישראל | יואל [4] פרק ב' פס' יח' ספר יואל - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשע"ד 45:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7143 האור האלוקי החבוי בארץ ישראל | כוזרי [44] מאמר שני פס' ט' - יד' כוזרי - הרב אוהד ה בטבת תשע"ד 1:09:00
אמונה הרב אלי סדן 14 2167 לאמונת עתנו 6-עם ישראל גואל את העולם לאמונת עתנו - הרב אלי ג בשבט תשס"ח 50:00
אמונה הרב אלי סדן 14 2163 לאמונת עתנו 4 -עם ישראל בני אברהם לאמונת עתנו - הרב אלי כ"ה בטבת תשס"ח 27:50
אמונה הרב אלי סדן 14 10343 קריאת כיון חלק א' - על הגירוש מגוש קטיף כללי - הרב אלי י"ב בתמוז תשס"ד
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך