אופן הכניסה לעולם הקודש | ערב לימוד ליום הכיפורים

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשפ"א

אופן הכניסה לעולם הקודש | ערב לימוד ליום הכיפורים

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: סוכות
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16094 אופן הכניסה לעולם הקודש | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"א 34:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14314 הסוכה כתשתית לעבודת ה' בפשטות | לימוד ליל הושענא רבא חגים - הרב אוהד כ בתשרי תשע"ט 38:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14312 סוכה - המציאות הכי ממשית וחזקה | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ב בתשרי תשע"ט 12:15
שבת ומועדים הרב אופיר וולס 53 13167 הלכות סוכה הלכה למעשה | חג סוכות כללי - הרב אופיר י"א בתשרי תשע"ח 43:45
שבת ומועדים הרב פנחס עציון 58 9655 סוכת עור של לוייתן | סוכות חגים - הרב פנחס כ"א בתשרי תשע"ו 14:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9653 סוכות - תרגולת בודאת רוחנית | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ח בתשרי תשע"ו 18:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9647 שמחת התשובה שבסוכות – החזרת החיים אל מלוא שמחתם וכוחם | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ב בתשרי תשע"ו
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9643 הקודש חל במציאות שלנו | סוכות חגים - הרב אלי י"א בתשרי תשע"ו 44:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9701 הדרך להשפעת ''אהבת ה''' באומה ובעולם כולו | אדר היקר [17] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' לג' אדר היקר - הרב קשתיאל ז בתשרי תשע"ו 24:30
גמרא הרב אלי סדן 14 9598 העוסק במצוה פטור מהמצוה [שיעור כללי בגמרא] | מסכת סוכה כללי - הרב אלי י"ט באלול תשע"ה 1:44:15
הלכה הרב עקיבא קשתיאל 46 8412 שינה ושנת ארעי מחוץ לסוכה | סוכות ללא כ"א בתשרי תשע"ה 42:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8388 ענני הכבוד | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ד בתשרי תשע"ה 11:55
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 8383 הלכות בנייה וישיבה בסוכה | הלכות סוכה הלכה - הרב שילר ז בתשרי תשע"ה 1:06:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8362 הנאמנות למצוות ומצוות סוכה | מאמרי ראי''ה [16] מאמר סוכה מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"ה 17:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8358 דיני ישיבה בסוכה וארבעת המינים | סוכות הלכה - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ד 50:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8361 הקשר בין ירידה רוחנית לירידה ב''בין אדם לחברו'' | מאמרי ראי''ה [15] מאמר סוכה אחת מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ד 31:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 8299 המשך הלכות יו''כ ותחילת הלכות סוכה | הלכה הלכה - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ד 58:00
שבת ומועדים הרב אליעזר בראון 56 6836 האיזון שבסוכה- ביסוס מרכז החיים | סוכות ללא י"ג בתשרי תשע"ד 15:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 6853 גדרי מצות ישיבה בסוכה הלכה - הרב קשתיאל ז בתשרי תשע"ד 56:05
שבת ומועדים כללי 37 6025 והיית אך שמח | בירור בתכונת השמחה - הרב צחי להמן | לימוד ליל הושענא רבא רבנים-כללי כ"ד בתשרי תשע"ג 1:05:05
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 6024 שני סוגי שמחות בחג הסוכות | לימוד ליל הושענא רבא רבנים-כללי כ"א בתשרי תשע"ג 47:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6022 הושיעה את עמך - ההושעה והברכה | שיעור לסוכות חגים - הרב קשתיאל י"ד בתשרי תשע"ג 28:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6021 סוכות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ד בתשרי תשע"ג 3:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6020 פרשת האזינו- סוכות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל ט בתשרי תשע"ג 4:50
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 6014 הלכות ארבעת המינים הלכה - הרב יהודה סדן ה בתשרי תשע"ג 48:05
שבת ומועדים כללי 37 5393 סוכות- זמן שמחתנו - הרב צחי להמן | לימוד הושענא רבא רבנים-כללי כ"א בתשרי תשע"ב 51:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5392 שם הויה המתגלה בארבעת המינים | שיעור לסוכות חגים - הרב קשתיאל י"א בתשרי תשע"ב 32:05
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 5387 הלכות ארבעת המינים רבנים-כללי ז בתשרי תשע"ב 56:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4747 מצוות סוכה ולולב- השילוב בין האור המקיף והאור הפנימי | לימוד ליל הושענא רבא חגים - הרב קשתיאל כ בתשרי תשע"א 40:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4743 סוכות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ב בתשרי תשע"א 4:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 3837 סוכות [עלון פ"ש] עלון פ"ש - הרב קשתיאל י"ט בתשרי תש"ע 2:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 2824 "ופרוש עלינו סוכת שלומך"- שמחת החג | סוכות חגים - הרב קשתיאל כ בתשרי תשס"ט 40:20
הלכה הרב אברהם שילר 41 2838 הלכה 09 סוכות-כשרות ארבעת המינים הלכה - הרב שילר כ"ג באלול תשס"ח 25:50
הלכה הרב אברהם שילר 41 2837 הלכה 08-סוכות-שביעית וארבעת המינים הלכה - הרב שילר כ"ב באלול תשס"ח 25:55
הלכה הרב אברהם שילר 41 2836 הלכה 07– סוכות קדושת שביעית וארבעת המינים הלכה - הרב שילר י"ז באלול תשס"ח 26:45
הלכה הרב אבי רונצקי 11 1139 הלכות סוכות [הלכות צבא] הלכות צבא-הרב רונצקי י בתשרי תשס"ו 12:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 395 במאמר ''הסוכה האחת'' כותב הרב זצ''ל ש... למה? שו''ת - הרב קלנר ו בתשרי תשס"ה 3 ד'
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 1373 חג הסוכות וחג האסיף | סוכות חגים - הרב אוהד כ בתשרי תשס"ד 1:44:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1375 סוכה ולולב חגים - הרב קשתיאל כ בתשרי תשס"ד 38:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 1374 על דוד מלכנו כללי - הרב אלי כ בתשרי תשס"ד 46:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים