שפת אמת לראש השנה | שפת אמת לחודש אלול [17] שנת תרמ"ה

הרב אוהד תירוש

כ"ז באלול תש"פ

שפת אמת לראש השנה | שפת אמת לחודש אלול [17] שנת תרמ"ה

הרב אוהד תירוש

כ"ז באלול תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: ראש השנה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16151 שפת אמת לראש השנה | שפת אמת לחודש אלול [17] שנת תרמ"ה שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ"ז באלול תש"פ 13:55
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16085 התגלות י"ג מידות בחודש אלול ובחודש תשרי | שפת אמת לחודש אלול [15] שנת תרנ"ט שפת אמת לחודש אלול [תש"פ] - הרב אוהד כ"ה באלול תש"פ 11:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11603 דין - הפגישה של המצוי עם הרצוי | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ו 11:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11607 האם ראש השנה הוא יום טוב ? | ראש השנה - הלכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ו 31:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9639 הודאה בשבת - ראש השנה כמקור התשובה | כללי חגים - הרב אוהד ג בתשרי תשע"ו 1:02:55
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9601 ראש השנה - מקור הכוח לשאר הימים טובים | אגדות הש"ס ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ג באלול תשע"ה 56:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8372 היריד בליפציק - אל התחמיץ את ההזדמנות | כללי - ימים נוראים חגים - הרב אלי כ"ח באלול תשע"ד 3:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8397 הזעזוע מקול השופר | ראש השנה [חלק ד'] חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ד 29:00
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 8333 יום הדין, המלכת ה' ובריאת העולם | ראש השנה חגים - הרב איתן קופמן כ"ז באלול תשע"ד 19:20
שבת ומועדים הרב יגאל לוינשטיין 44 8354 מהותם של סימני החג | ראש השנה חגים - הרב יגאל כ"ז באלול תשע"ד 48:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8396 מלך במשפט יעמיד ארץ | ראש השנה [חלק ג'] חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ד 22:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8324 שופרו הגדול של הרב קוק [ע''פ רסיסי לילה לר' צדוק אות ל'] | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ד 51:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8395 שלושת עיקרי אמונת ישראל- אמונה בה', בהשגחתו ובתורתו [מלכויות זכרונות ושופרות] | ראש השנה [חלק ב'] חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ד 15:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 8394 יש ראשית יש מלך ויש מטרה | ראש השנה [חלק א'] חגים - הרב אלי כ"ו באלול תשע"ד 40:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8303 תשובה - חזרה אל מקוריות החיים | מאמרי ראי''ה [10] מאמר על התשובה מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ד 15:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8302 כתקופת השנים כך תקופות בזמני ההסטוריה | מאמרי ראי''ה [9] תקופת השנים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ד 14:16
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8282 לכתוב את ספר החיים | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ד 46:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8254 מאזני צדק ומחיית עמלק | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י באלול תשע"ד 11:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 8264 הדיבור היוצר מול הדיבור המתאר - כח הדיבור בתחילת השנה | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ד 40:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6808 שמחת יום הדין | שיעור כללי לראש השנה חגים - הרב אלי כ"ז באלול תשע"ג 1:00:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6781 שלושה רמזים בהשתחוויה שבראש השנה | שיעור כללי חגים - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ג 30:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 5931 בעל תשובה- פורץ גדר לעשות לו דרך, מעין עולם הבא | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י באלול תשע"ב 40:20
אמונה הרב אלי סדן 14 8225 סליחות- עניינן ומהותן | שיעור כללי כללי - הרב אלי כ"ד באלול תשע"א 54:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 5374 אלול כהכנה לראש השנה | שיעור כללי חגים - הרב אוהד כ באלול תשע"א 43:05
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 4848 מהו 'יום דין' כללי - הרב יגאל כ"ז באלול תש"ע 1:08:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4714 תקיעת השופר | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל כ"ג באלול תש"ע 38:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 3816 ראש השנה- המלכת הקב"ה | שיעור לראש השנה חגים - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשס"ט 41:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2779 מה הכוונה ''בר''ה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון'' | שו''ת חגים - הרב קלנר כ"ד באלול תשס"ז 24:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 2794 שופר כללי - הרב קשתיאל ג בתשרי תשס"ז 44:25
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים