אחדות ואהבה בין האיש והאישה | סוגית הנאמנות המשפחתית

הרב אלי סדן

י"ב באלול תשפ"א

אחדות ואהבה בין האיש והאישה | סוגית הנאמנות המשפחתית

הרב אלי סדן

י"ב באלול תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אהבה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
ללא הרב אלי סדן 14 16908 אחדות ואהבה בין האיש והאישה | סוגית הנאמנות המשפחתית כללי - הרב אלי י"ב באלול תשפ"א 1:08:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14964 מושג האהבה וסוגי האהבה | נתיב אהבת ה' [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב באייר תשע"ט 48:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14270 המאבק ברשעה מתוך אמונה באומות העולם | מידות ראיה [4] אהבה פס' ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג באלול תשע"ח 49:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14253 חשבונות הורסים את האהבה | מידות ראיה [3] אהבה ג' - ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באלול תשע"ח 1:06:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14286 אהבה - קשר של סימפטיה לכל | מידות ראיה [2] אהבה פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באלול תשע"ח 1:10:30
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 11899 האיזון בין אהבה לקנאות | כללי פנקס אחרון בבויסק פס' כט' כללי - הרב יגאל ה בכסלו תשע"ז 24:40
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 11405 הדרך לחיבור כאב החורבן - פנימי או חיצוני? | ביאורי אגדות החורבן ע''פ ספר נצח ישראל פרק ט' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ד באב תשע"ו 57:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10559 הדוד והרעיה, הקרבה והשותפות | שיר השירים [13] פרק ו' פס' ג' - ז' שיר השירים - הרב קשתיאל [תשע''ו] ט"ו באדר א תשע"ו 31:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10530 סיבת יחסי האהבה והדבקות של עם ישראל בה' | שיר השירים [11] פרק ה' פס' ז' - יג' שיר השירים - הרב קשתיאל [תשע''ו] י"ג באדר א תשע"ו 24:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10080 שנאת חינם ואהבת חינם | לנתיבות ישראל [54] מאמר ''למשמר העם הישראלי'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י בטבת תשע"ו 40:20
מוסר הרב פנחס עציון 58 10156 אהבת ה' - מידת אהבה חלק ד' | מידות [6] מידות ע"פ נתיבות עולם למהר"ל ה בטבת תשע"ו 41:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9854 הקושי בהורדת האידיאלים אל המעשה | זרעונים [23] מאמר ''נשמת הלאומיות וגופה'' עמ' קלב' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] ב בכסלו תשע"ו 39:00
מוסר הרב פנחס עציון 58 10154 כיבוד הורים - מידת אהבה חלק ב' | מידות [4] מידות ע"פ נתיבות עולם למהר"ל ל בחשוון תשע"ו 47:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9784 לדמותו של האדר''ת, מצוות שיר האהבה | אדר היקר [32] מאמר ''רעיונות לתולדות האדר''ת'', פרק ד' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ו 34:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9734 מהו מקור האהבה? והאם יש חידוש בתפיסתו של קנט? | אגרות [9] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מז' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ו 41:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9682 גאולת האהבה - מאלילות להתרוממות | אגרות [8] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מו' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ו 36:35
מוסר הרב פנחס עציון 58 10149 בין איש לרעהו - מידת אהבה חלק א' | מידות [3] מידות ע"פ נתיבות עולם למהר"ל ב בחשוון תשע"ו 47:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9604 תוצאות האהבה החלקית ותפקידנו בתיקונה | אדר היקר [14] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' לא' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ה 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9603 אהבה - התמסדות או חופשיות | אדר היקר [13] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' מד' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 36:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9590 השלכות אנגריות האהבה באדם ובאומה | אדר היקר [12] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' כט' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ה 29:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9581 בין אהבה להתמכרות | אדר היקר [11] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' כח' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ה 34:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9580 סוגיית אהבת ה' ויראתו | אדר היקר [10] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ב' עמ' כו' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ה 38:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9925 תוכחה מתוך אהבה | מאמרי ראי''ה [168] מאמר פצעי אוהב עמ' 341 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ה 22:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9018 איך בונים אהבה אמיתית | ערב בלימוד פסח בגבעת שמואל חגים - הרב קשתיאל ו בניסן תשע"ה 42:15
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 8257 אשת יפת תואר - שתי דרכים להתמודד עם יצר הרע | פרשת כי תצא פרשת שבוע - הרב איתן קופמן ט באלול תשע"ד 57:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8070 רק האהבה תנצח | מסילת ישרים [35] פרק טז' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ד 49:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7611 הברכה שבהבדלה | פרשת שמיני פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באדר ב תשע"ד 36:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7555 שיעור חסר | ספר משלי [20] ספר משלי - הרב קשתיאל ב באדר ב תשע"ד חסר
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3910 אברהם ויצחק- שילוב מידות האהבה והיראה | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תש"ע 45:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1297 אהבה [1] מידות - הרב קשתיאל ז באב תשס"ג 58 ד'
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1294 אהבה [2] מידות - הרב קשתיאל ז באב תשס"ג 50 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים