תורת אמת ותורת חסד | ערב אבות ובנים- שבועות

הרב עקיבא קשתיאל

ג בסיוון תשפ"ב

תורת אמת ותורת חסד | ערב אבות ובנים- שבועות

הרב עקיבא קשתיאל

ג בסיוון תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: תורה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב עקיבא קשתיאל 46 17310 תורת אמת ותורת חסד | ערב אבות ובנים- שבועות חגים - הרב עקיבא ג בסיוון תשפ"ב 45:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 17419 גדר שיעור מצוות לימוד תורה | ערב אבות ובנים לשבועות כללי - הרב יהודה ג בסיוון תשפ"ב 01:02:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15149 מצוות ותורה - גילוי האור בעולם וביטויו במציאות | תניא [40] פרק כג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ו בתמוז תשע"ט 1:00:02
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13180 השכל לבד הוא שקרן | נתיב גמילות חסדים [2] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ד בחשוון תשע"ח 33:30
אמונה הרב אלי סדן 14 12044 מהי תורה? הדיבור שהקב''ה מדבר איתנו | בניין אמונה [9] סיבות לאמונה בקב''ה חלק ד' בניין אמונה - הרב אלי סדן ד בטבת תשע"ז 1:08:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12021 מעלתה של תרבות ישראל על תרבות יוון | חנוכה חגים - הרב אלי כ"ב בכסלו תשע"ז 1:26:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10125 ביקורת המקרא והסתכלות על התורה כאנושית | כוזרי [104] מאמר שלישי פס' לב' - לה' כוזרי - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ו 56:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10115 מתורה גלותית לתורת ארץ ישראל | אדר היקר [57] ''מאמר הדור'' עמ' קיד' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ו 17:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9857 מעתיקי השמועה או התחכמות עם התורה | כוזרי [100] מאמר שלישי פס' כג' - כד' כוזרי - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ו 30:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 9849 התשובה של האומה אל טבעה יהיה ע''י תלמוד תורה ויחס נכון אליו | אורות התשובה [36] פרק ו' פס' ד' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ו 40:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9797 הקרטריון להגדרת ''תורה'' | כוזרי [99] מאמר שלישי פס' כג' כוזרי - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשע"ו 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9793 הפתח לעולם הבא - ''אשרי יושבי ביתך'' | נתיב העבודה [17] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ו 45:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9741 תורה לאדם ולא למלאכים | תפארת ישראל [40] פרק כד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ו 42:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9605 המסלול לקבלת התורה | ענייני תשובה [4] ע''פ עיון בדמותו של ר' אליעזר בן הורקנוס ענייני תשובה - הרב אוהד כ"ג באלול תשע"ה 55:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9625 למה המציאות לא יכולה לקבל תורה ומשה רבינו כן? | תפארת ישראל [38] פרק כג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 29:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9611 הקדושה מגיעה דרך החוכמה | אורות הקודש ב' [3] פס' ''הקודש העצמי'' עמ' רפה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ באלול תשע"ה 32:15
הלכה הרב יוסף קלנר 23 9608 איך להתייחס למה שכתוב בתורה אם אני הקורא, רואה בתכנים אלה דברים סתמיים ולא מועילים | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ז באלול תשע"ה 29:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9583 כשהתורה נהיית פרגמטית, כשנעלם ה''אבא'' מהבית | אורות הקודש ב' [2] פס' ''הקודש העצמי'' עמ' רפד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ג באלול תשע"ה 37:35
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9446 מצוות לימוד תורה לת''ח ולאנשי המעשה והגדרת תרבות הפנאי ע''פ תורה | יחסים בין אנשי המעשה לתורה ולמודה [2] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ח בתמוז תשע"ה 1:34:20
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9420 קבלת כסף עבור לימוד תורה - תיקצוב עולם התורה ע''י המדינה | יחסים בין אנשי המעשה לתורה ולמודה [1] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"א בתמוז תשע"ה 1:35:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9928 המסתיר תורתו - ''תורתו מכרזת עליו''| מאמרי ראי''ה [171] מאמר הגאון ר' זלמן זשך עמ' 376 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ה 10:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9475 מוסריות ללא תורה, מוסריות של גויים | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ה 3:35
מוסר הרב אוהד תירוש 12 9359 הנבואה היא איכות התורה והופעתה האין סופית | שמונה פרקים [27] פרק ז' שמונה פרקים- הרב אוהד [תשע"ה] י"א בתמוז תשע"ה 55:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9353 ייחודיותו של אברהם על פני שאר האבות - סוגיית קיום המצוות עי האבות | תפארת הרב קשתיאל | [33] פרק כ' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ה 41:24
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9437 מעמדה של האקדמיה בתוך עולם בית המדרש | מאמרי ראי''ה [153] מאמר נאום בפתיחת המכללה העברית עמ' 306 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ה 36:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 9296 קניין תורה | אגרת הרמב"ן [3] אגרת הרמב"ן - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ה 30:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9285 ספר הכוזרי - התורה כמחברת את התוכן אל החיים | מאמרי ראי''ה [9] שיעורים בספר הכוזרי פס' ח' מאמרי ראי"ה [כוזרי] - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ה 36:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9203 ערכה ומהותה של תורה - יסודות התורה המתבטאים במגילת רות | שבועות חגים - הרב אלי ז בסיוון תשע"ה 1:07:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9170 חיי הלילה בחברה הישראלית | חג השבועות חגים - הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ה 42:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9098 ההבדל בין קיום מצוות ללימוד תורה | תפארת ישראל [25] פרק יג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ה 38:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8963 התורה - כפתרון בעיות או כמגמת החיים | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ה 43:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8881 רגש ותורה, מה קודם ? | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ה 54:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8794 תורת ארץ ישראל - נגיעה בחיי הציבור | מאמרי ראי''ה [62] מאמר ''תורת ארץ ישראל' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ה 33:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8790 איחוד הופעת האמונה ותפקידה מול התורה | מאמרי ראי''ה [58] מאמר ''מאורות האמונה'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ה 09:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8752 הפרדה בין העולם הרוחני לעולם המעשי | מאמרי ראי''ה [55] מאמר ''אמרות חדשות'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8665 עזיבת התורה היא עזיבת החיים | נתיב התורה [44] המשך פרק יד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ב בטבת תשע"ה 43:15
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 8625 נתינת התורה לאומה ולא ליחיד אפילו הוא גדול וקדוש | יסודות [8] מאמר ערך התחיה ערך התחיה - ח"י רועי [תשע"ה] י"ט בכסלו תשע"ה 57:45
אמונה הרב איתן קופמן 52 8557 אלו קשיים דתיים ומוסריים מעלה תאוריית האבולוציה | תורה ומדע [4] אבולוציה א' תורה ומדע - הרב איתן קופמן ד בכסלו תשע"ה 1:08:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8549 מעלתה של החכמה האלוקית | נתיב התורה [41] פרק יד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ה 47:10
אמונה הרב איתן קופמן 52 8556 שלוש פתרונות של הרב קוק לסתירה בין תורה ומדע ושאלת גיל העולם | תורה ומדע [3] תורה ומדע - הרב איתן קופמן כ"ז בחשוון תשע"ה 53:05
אמונה הרב איתן קופמן 52 8480 הדרכים השונות להתמודד עם הסתירה בין תורה למדע | תורה ומדע [2] תורה ומדע - הרב איתן קופמן י"ג בחשוון תשע"ה 1:05:30
אמונה הרב איתן קופמן 52 8447 מהי הסתירה בין תורה למדע | תורה ומדע [1] תורה ומדע - הרב איתן קופמן ו בחשוון תשע"ה 57:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8431 אפיקורס מי שאינו מכבד תלמיד חכם | נתיב התורה [37] המשך פרק יב' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ה 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8413 כבוד תורה גם בלא גוף | נתיב התורה [36] המשך פרקים יא' - יב' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"ה 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8334 גודל הצימאון לתורה והחייאתה ע''י תלמידי החכמים | נתיב התורה [35] המשך פרק יא' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ד 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7979 התורה ולימודה - ההבנה שהמציאות הפיזית חלשה מהמציאות השכלית | נתיב התורה [28] פרק ט' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ד 50:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 7210 התורה כיסוד העולם | ספר משלי [11] פרק ח' פס' כב' - פרק י' ספר משלי - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ד 40:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6893 התמודדות עם שלוש מדרגי בעיות בעולם | נתיב התורה [5] פרק א', עמ' ה' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ד 26:35
פרשיות השבוע הרב איתן קופמן 52 6790 בניית היחס שלנו אל התורה | פרשת ניצבים - וילך פרשת שבוע - הרב איתן קופמן כ"א באלול תשע"ג 10:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6393 חשיבות ודרכים ליצירת מתיקות וערבות בתורה | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ג 40:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9659 ההבחנה בין מוסר מצוה ותורה | דרך החיים [1] הקדמה דרך החיים - הרב קשתיאל [תשע"ג] כ"א בכסלו תשע"ג 30:55
אמונה הרב אלי סדן 14 6062 היחס בין תורה ומדע | יסודות האמונה בספר בראשית [2] יסודות אמונה בספר בראשית - הרב אלי סדן ז בחשוון תשע"ג 43:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5753 מתן תורה- ליל הכלולות בין שמים לארץ, המתיקות והחיבור שבין תורה ואדם | חג שבועות חגים - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ב 53:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3660 תפקיד הציונות הדתית - החיאת הציונות | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ג בתמוז תשס"ט 42:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
מגילת איכה