אמיתות התורה ומציאות הקב"ה - חלק ב'

הרב אלי סדן

כ"א בתמוז תשפ"ב

אמיתות התורה ומציאות הקב"ה - חלק ב'

הרב אלי סדן

כ"א בתמוז תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: אמונה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 17469 אמיתות התורה ומציאות הקב"ה - חלק ב' כללי - הרב אלי כ"א בתמוז תשפ"ב 57:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17037 צדקותו של עבד מלך הכושי | ירמיהו [36] פרק לח' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ד באדר ב תשפ"ב 32:25
אמונה הרב אלי סדן 14 14792 איך לומדים עין איה? | כללי כללי - הרב אלי ט"ז באדר א תשע"ט 1:01:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14061 חטא המרגלים - נסיון ומבחן האמונה השלמה | פרשת שלח לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג בסיוון תשע"ח 1:02:40
אמונה הרב גיורא רדלר 17 13194 מהי אמונה? וכיצד ידע האדם שהוא מאמין | סוגיות באמונה ה בחשוון תשע"ח 1:14:45
אמונה הרב אלי סדן 14 11993 סיבות לאמונה בקב''ה | בניין אמונה [6] חלק א' בניין אמונה - הרב אלי סדן י"ג בכסלו תשע"ז 1:06:50
אמונה הרב אלי סדן 14 11878 מהי אמונה ? | בניין אמונה [4] בניין אמונה - הרב אלי סדן כ"ז בחשוון תשע"ז 1:01:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10839 פסח - יציאת מצרים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח באדר ב תשע"ו 26:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 10830 החידוש של פסח - הופעה של אמונה בה' בעם | פסח חגים - הרב אוהד כ"ה באדר ב תשע"ו 48:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10558 אמן בונה אמון | נתיב העבודה [32] פרק יא' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ט"ו באדר א תשע"ו 52:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10055 הדרך לבירורים בעולם האמונה | איגרות [15] איגרות ראי''ה א' - איגרת פט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"ו 37:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10041 הנושא שלנו - פיתוח עולם האמונה | זרעונים [26] מאמר ''ערך התחיה'' עמ' קלה' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] ו בטבת תשע"ו 49:05
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 9962 הקשר בין לימוד נגלה בעיון ופלפול לבין לימוד אמונה | אגדות רבה בר בר חנה [8] פס' ט' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ד בכסלו תשע"ו 1:06:20
אמונה הרב אלי סדן 14 9911 אמונה, מה היא ? | בניין אמונה [4] חלק ב' בנין אמונה תשע"ו - הרב אלי ז בכסלו תשע"ו 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9796 בהירות האמונה כמקור למוסר | אדר היקר [33] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מט' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ו 30:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9724 המבט הקטן של מחשבת הכפירה | אדר היקר [27] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מב' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ו 36:55
אמונה הרב אלי סדן 14 9735 מיהו אלוקים? - בירור מושגים | בניין אמונה [3] היחס למושג האלוקי (חלק א') בנין אמונה תשע"ו - הרב אלי י"ג בחשוון תשע"ו 1:20:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9713 יחסי התלות בין המדע והאמונה | אדר היקר [21] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לז' אדר היקר - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ו 28:05
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9777 איך בונים אמונה וודאית וחד משמעית? | ש''ות הרב אבינר חלק [1] רבנים-כללי א בתשרי תשע"ו 4:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9629 האמונה היא העוגן של האידיאלים | זרעונים [17] מאמר ''יסורים ממרקים'' עמ' קכח' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] כ"ז באלול תשע"ה 49:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9612 תכונתיו ואופיו הייחודי של בתי המדרש ללימוד אמונה | אגרות [6] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מד' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 43:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10248 למה לא לומדים אמונה לפי סוגיות? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 4:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9438 הנגשת היהדות לעולם | מאמרי ראי''ה [154] מאמר נאום בפתיחת המכללה העברית מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ה 8:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9023 ה' מחיה את המציאות | ספר הכוזרי [84] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד כ באדר תשע"ה 39:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8861 ספקנות הפלורליזם מול ודאות האמונה | זרעונים [22] מאמר למלחמת האמונות והדעות זרעונים [תשע"ה] כ"ו בשבט תשע"ה 44:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8792 אמונה היא מצב אישיותי | מאמרי ראי''ה [60] מאמר ''אור האמונה'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשע"ה 07:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8718 הכפירה - הקליפה שאפשר להסיר | זרעונים [16] מאמר יסורים ממרקים זרעונים [תשע"ה] כ בטבת תשע"ה 42:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8790 איחוד הופעת האמונה ותפקידה מול התורה | מאמרי ראי''ה [58] מאמר ''מאורות האמונה'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ה 09:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8789 בירור מושגי יסוד באמונה | מאמרי ראי''ה [57] מאמר ''מאורות האמונה'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ה 17:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8788 אנשי אמונה בעולם המעשה - כניצוץ האמונה בדור הכפירה | מאמרי ראי''ה [56] מאמר ''נתיבה'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ה 11:40
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 8350 הטבע האמיתי של האדם הוא הרצון להתקרב לאלוקים | יסודות [2] מאמר ערך התחיה ערך התחיה - ח"י רועי [תשע"ה] כ"ג באלול תשע"ד 46:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 8178 בחירת מקצוע, ערכים וגובה המשכורות [מתוך שיעור נתיב התורה 31] | כללי כללי - הרב קשתיאל א באב תשע"ד 18:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7990 קרבת אלוקים | כוזרי [61] מאמר שני פס' מח' - נ' כוזרי - הרב אוהד כ"ד בסיוון תשע"ד 1:00:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7962 ברור תהליך היווצרות עם ישראל | כוזרי [31] מאמר ראשון פס' פג כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ט בסיוון תשע"ד 58:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7986 ברור תהליך היווצרות עם ישראל | כוזרי [30] מאמר ראשון פס' פג כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י"ב בסיוון תשע"ד
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7846 שורש האמונה ושורש המרי- ביאור המושג ''מאמין'' | כוזרי [29] מאמר ראשון פס' עז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר כ באייר תשע"ד 1:01:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7286 הצורך בכתיבה פשוטה באמונה ובאגדה | הקדמה לעין אי''ה [15] הקדמה לעין אי"ה [תשע"ד] -הרב קלנר ז בשבט תשע"ד 37:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6862 חלות האמונה | ספר הכוזרי [38] מאמר שני פס' א' כוזרי - הרב אוהד ב בחשוון תשע"ד 59:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6589 האמונה - תוכנה מוטבעת | כוזרי [30] מאמר ראשון פס' צה' כוזרי - הרב אוהד י"ח בסיוון תשע"ג 58:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6424 המשך אגדות החורבן בהסתכלות רוחנית | נצח ישראל [16] פרק ה' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ג 39:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1220 פרשת חקת [תשס"ה] כעס ואמונה אצל משה רבינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל בסיוון תשס"ה 48 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 502 היחס למושג האלקי - השלב הטכני השאלה מה זה אלקים? [2] כללי - הרב גיורא ד בתשרי תשס"ד 1:01 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך