שנת שבתון | פרשת בהר

הרב אוהד תירוש

י באייר תשפ"ב

שנת שבתון | פרשת בהר

הרב אוהד תירוש

י באייר תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: שמיטה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17172 שנת שבתון | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י באייר תשפ"ב 47:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11000 שמיטה - שיעור במהלכה של היהסטוריה | כללי שיעורים נבחרים מתוך סדרות י"ח באייר תשע"ו 32:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10997 שמיטה - שיעור במהלכה של היהסטוריה | פרשת בחוקותי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ו 32:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9384 דיני שמיטת כספים | הלכה הלכה - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ה 41:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9097 קדושת הארץ כתנאי לכל המצוות | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ה 34:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8976 חיבת מצוות שביעית | לנתיבות ישראל [24] מאמר ''חיבת מצות שביעית'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ט באדר תשע"ה 56:10
הלכה הרב יהודה סדן 49 8706 מלאכות דאוריתא בשביעית - זריעה,קצירה,זמירה,בצירה | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן י בטבת תשע"ה 54:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 8558 גבולות עולי מצרים ועולי בבל | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ז בחשוון תשע"ה 35:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 8494 גידולים בבית בשמיטה - עציצים ומצע מנותק | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן י"ג בחשוון תשע"ה 54:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 8519 אוצר בית דין | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן ה בחשוון תשע"ה 46:50
הלכה הרב אברהם שילר 41 8419 קדושה שלישית בארץ ישראל [האם קיומה של מדינת ישראל יצר קדושה חדשה] | שמיטה הלכה - הרב שילר כ"א בתשרי תשע"ה 42:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 8337 מענייני היתר מכירה - בירור ההיתר, תוקף המכירה, הפקעת קודשת א''י | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ב באלול תשע"ד 44:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 8158 פתרונות הלכתיים למצות השמיטה בימינו - מצוות ההתישבות בנחלת אבותינו, חלק ג' | סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ה בתמוז תשע"ד 1:27:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8004 השימוש בדמי שביעית ותחילת הלכות ביעור הפירות, | שבת הארץ [27] פרק ו' הלכ' ט' - פרק ז' הלכ' ג' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ד 28:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7989 סחורה בפירות שביעית ודין המעות | שבת הארץ [26] פרק ו' הלכ' א' - ז' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ד 21:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7988 גיזום אילן בשביעית ודיני הקש והתבן | שבת הארץ [25] פרק ה' הלכ' יח' - כג' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ד 22:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7981 השימוש המותר בפירות שביעית - מאכל אדם ומאכל בהמה, | שבת הארץ [24] פרק ה' הלכ' יב' - יז' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשע"ד 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7964 שימושים המותרים לעשות בפירות שביעית | שבת הארץ [23] פרק ה' הלכ' ו' - יא' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ד 16:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7944 מצעים מנותקים | שמיטה הלכה - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ד 59:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7913 הגלות כביטוי לקשר בין ישראל לארצו | הקדמה לשבת הארץ [5] הקדמה לשבת הארץ - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ד 26:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7893 מערכת היחסים בין שמיטה ויובל ובין סגולה ובחירה | הקדמה לשבת הארץ [4] הקדמה לשבת הארץ - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ד 29:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7884 התפיסה העקרונית מאחורי היתר המכירה | הלכה - שמיטה מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ד 43:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7894 חרישה בנטיעות בשנה השישית | שבת הארץ [13] פרק שלישי הלכ' ה' - ו' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ד 26:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7853 מכירת קרקע לגוי וקדושת הפירות | הלכה - שמיטה מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ד 1:04:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7807 היתר מכירה | הלכה - שמיטה | פרשת בחוקותי מצווה בפרשה - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ד 1:06:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7773 דיני תוספת שביעית | הלכה - שמיטה הלכה - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ד 52:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7516 הגיע זמן הגאולה | הקדמה לשבת הארץ [7] הקדמה לשבת הארץ- הרב קלנר כ"ה באדר א תשע"ד 56:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7447 הגלות והפיזור בין הגויים כתיקון האומה | הקדמה לשבת הארץ [6] הקדמה לשבת הארץ- הרב קלנר י"א באדר א תשע"ד 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7435 המפתח להתקדמות האומה הוא הכרת ערכה | הקדמה לשבת הארץ [5] הקדמה לשבת הארץ- הרב קלנר ד באדר א תשע"ד 52:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7394 פעולת היובל שמתקנת את הסיגים שבאומה ופועלת בעולם | הקדמה לשבת הארץ [4] הקדמה לשבת הארץ- הרב קלנר כ"ז בשבט תשע"ד 57:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7350 החופש האלוקי העליון שביובל | הקדמה לשבת הארץ [3] הקדמה לשבת הארץ- הרב קלנר כ בשבט תשע"ד 1:03:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6563 שנת השמיטה | פרשת בהר- בחוקותי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב באייר תשע"ג 1:11:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5291 השמיטה כגלות | פרשת בחוקותי פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו באייר תשע"א 48:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים