מסע כומתה צנחנים גיוס מרץ 13
                                                                                                                                                                      יג' חשון תשע"ד
                        מסע כומתה צנחנים גיוס מרץ 13

הוביל את המסע מפקד המגמה ניר דופט בוגר מחזור י"ג איתו צעד גם בנו בן השמונה, חלקים מהמסע.
גם סגני המ"פים של 890 ו 202 היו תלמידנו. בסה"כ הלכו במסע כ-15 מחיילנו. שניים מהם סיימו הצטיינות!
  
לסיום שלחתי ללוחמים:

עומדות היו רגלינו. רגליכם
בשערייך ירושליים.
עולים מעמק הארזים רקים כקנה,
אוחזים בקדח הקנה איתנים,
ועינכם רקות מביטות קדמה.
מילים מתנגנות להם מאליהם,
והפנים בוערות כירושלים של זהב.
ירושלים ההולכת ונבנת.
כתף אל כתף נושאים את מסעה,
ומתחברת לה יחדיו,
ועושה כל ישראל חברים.
ובמעלה ההר ראיתי ילד קטון,
ילד קטון של ארץ ישראל.
אוחז ביד אביו,
וילכו שניהם יחדיו,
והשחר עלה אף הנץ,
האירו פני המזרח עד שבחברון.
ועולה היא קמעא קמעא,
עולה ורבה רבה והולכת.
                      

תפריט תפריט