ביקור אצל המנומרים בבקעה ובבא"ח כפיר
                     ביקור אצל המנומרים בבקעה ובבא"ח כפיר

קצת לפני יוהכ"פ בקרנו אצל חיילנו באוגדה 162 .
ובהמשך אצל הטירונים שהתגייסו באוגוסט האחרון [כעשרה תלמידים].
לאחר מכן בקרנו את המפקדים בראשם מפקד בא"ח כפיר אריה שחורי בוגר מחזור ז'.
 

                   
                     

תפריט תפריט