סגול לא יורד במים

פפרסום ב:כ' שבט תשע"ז


בעקבות הסערה מסע כומתה של גבעתי הועתק לדרום הרחוק והיבש/ הטקס עם ההורים בוטל, במקומו התקיים טקס קרבי בשטח סמוך לתל נצנה.
אנחנו כמובן היינו שם...
בדרך לשם נפגשנו עם לוחמי מגלן שסיימו מסלול ארוך ומפרך בהצלחה לכולם!
בדרך חזרה נכנסנו לפגוש בוגרים המשרתים באוגדת עזה.
וזכינו אפילו ללמוד יחד בבית הכנסת המפואר.
Main Image
Item 1 of 0
 
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(1)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(2)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(2)~1
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(3)~1
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(4)~1
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(5)~1
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(6)~1
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(7)~1
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(8)~1
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(10)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(11)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(12)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(13)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(14)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(15)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(16)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(17)
 • %D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20(18)
תפריט תפריט
< !--Google tag(gtag.js)-- >