ביקור לילי במתקן אדם [כסלו תשע"ז]

באחד הלילות קפצנו  לבקר במתקן אדם,
בוגרים רבים מגיעים לשם לקורסים מגוונים,
מהם קורס צלפים, מהם קורס לוטר, מהם קורס הסוואה ומהם כלבנים המשותף לכולם שהם מגיעים לחדר אוכל...

.

.

.

.

.

.

תפריט תפריט