"... כמו שעושים בבני דוד"

"צריך לחנך את הדור הצעיר להשתלב במגזר הציבורי כמו שעושים בבני דוד" השר אורי אריאל בכנס המנהלים של מוסדות החינוך בציבור הדתי

 


במהלך דבריו של השר אורי אריאל בפני משתתפי כנס מנהלי המוסדות בציבור הדתי, עודד השר את המנהלים לחזק את הדור הצעיר לקחת אחריות ולהצטרף ולעבוד במגזר הציבורי במדינת ישראל.
השר ציין לשבח והביא כדוגמא את מוסדות "בני דוד" שמחנכים את תלמידיהם לשותפות ולקיחת אחריות, והוסיף, מהפכה לוקחת זמן ו"בני דוד" מוכיחה שבתהליך נכון ניתן לעשות זאת.

תפריט תפריט