הרוצה להחכים ידרים, שמנורה בדרום...
 

הרוצה להחכים ידרים, שמנורה בדרום...


שניה לפני כניסת חג החנוכה הדרמנו אל בא"ח גבעתי בקציעות' אל הר קרן וגבעות גורל.
הפעם ירד גם לירן גרובס רכז מחזור כו' לבקר את המתגייסים הטריים בחטיבה הסגולה אשר כרגע בטירונות ובאימון מפקדים. פגשנו גם את הסגל של גדוד תומר הגדוד החרדי של גבעתי שבו כשבעה מפקדים מ"בני דוד".

 


תפריט תפריט