ביקור ראשון גיוס נוב' 14

ביקור ראשון גיוס נוב' 14

ביום שלישי התחלנו את סבב הביקורים הראשון לאחר גיוס נובמבר 14.
התחלנו בחטיבה החומה. בבא"ח גולני, שם פגשנו מעל עשרים וחמשה בוגרים חיילים ומפקדים צעירים וגם וותיקים.


תפריט תפריט