שלושה פצועים מבוגרי "בני דוד" עוד נותרו בבתי החולים
שלושה פצועים מבוגרי "בני דוד"  עוד נותרו בבתי החולים
שלושה פצועים מתוך שבעה נותרו בבתי החולים:

אליוסף מלכאלי מ"מ בגולני שנפצע ברגליו ובידיו מרימון ומאושפז בתל השומר.
מיכאל שמלה חייל של אליוסף שנפצע ברגלו מאותו רימון ומאושפז גם בתל השומר.
דביר דיימונד מ"פ מסייעת 101 שנפצע מרסיס בעינו ומאושפז בסורוקה.
רפואה שלמה בתוך שאר חולה עם ישראל!

תפריט תפריט