בין פצמ"ר למנהרה פוגשים חיילים רבים

בין פצמ"ר למנהרה פוגשים חיילים רבים


נצלנו אתמול [ב'] את 'הפסקת האש' להפגש עם היחידות השונות.
הפסקת אש לא הייתה ופצמרים רבים נפלו בשטחי כינוס.
ופיגוע מנהרה נמנע במחיר כבד.
אך רוח החיילים איתנה,
זכינו קצת להתקרב אל הרוח הגדולה המנשבת שם,
ההינו אצל חיילי הנחל, והנדסה שעובדים שעות נוספות בימים אלו.
היינו אצל צוערי בה"ד 1 עם המגד החדש ליעד מועטי.
היינו אצל השריונרים מהחטיבות השונות אצל חיילי גולני ובסלח,
חיילי מגלן אגוז ואפילו שלדג.
חלקנו מטענים למרות שהמצברים הרוחניים איתנים ומלאי עצמה
היינו ממשיכים אבל הגיע הבוקר....

תפריט תפריט