ביקור הרב עודד וולנסקי בשטחי הכינוס
 

ביקור הרב עודד בשטחי הכינוס

ביום שישי האחרון ירדנו לשטחי הכינוס עם הרב עודד לעודד את החיילים ולחזקם לקראת הכניסה בשערי עזה, ירדנו לחזק ונמצאנו מחוזקים!!
בקרנו חיילים רבים עד סמוך לכניסת שבת.

 

תפריט תפריט