נשות קבע? יום לימוד במיוחד בשבילכן

👇 בוקר לימוד לנשות צה"ל וכוחות הבטחון  (עד דרגת סרן-רב סרן) בעלי
     רישום עד סוכות 800 מאחרי סוכות 850

👇 תוכנית בוקר לימוד לנשות צהל ותיקות באריאל
     רישום עד סוכות 800 מאחרי סוכות 850


תפריט תפריט