מכתבו של הרב אלי סדן לרה"מ בנימין נתניהו


לכבוד ראש ממשלתנו היקר, מר בנימין נתניהו.

.

כאחד העם אני מרגיש חובה מוסרית להודות לך על האופן שבו אתה מנהל את משבר הקורונה, ומנהיג את מדינת ישראל בחכמה, ברגישות ובנחישות עד שנגיע בעזרת השם יתברך בקרוב לחוף מבטחים! גם בימים כתיקונם - הייתה זאת משימה כבדה מאוד ואחראיות שמעולם לא נתנסינו בה, אבל היכולת שלך לנהל זאת גם כשאתה עומד מול אופוזיציה לוחמת וצריך להתגבר על כוחות מבית שמנסים להחליש אותך - זוהי יכולת מפליאה שעליה בוודאי מופיעה ברכת השם".

ואני חש צורך עמוק להודות לך, ולכל האנשים היקרים המסייעים בידך ולברך אתכם שהקב״ה ימשיך ויסייע בידכם , ויתן לכם עצה ותושיה להמשיך ולנהל את ספינת ישראל במים הסוערים, ויתקיים בכם לשון הכתוב 'וכל אשר הוא עושה - השם מצליח בידו'!

.

בידידות עמוקה, ובכבוד רב,
אלי סדן - עלי

תפריט תפריט