נטיעת בוסתן לדורות הבאים

פורסם ב: תאריך יב' סיון תשע"ז

.

'וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל'; אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו: נשב ולא נטע, אלא הוו זהירים בנטיעות... כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם, שלא יאמר אדם: אני זקן, כמה שנים אני חי, מה אני עומד ומתייגע לאחרים? למחר אני מת!... לפיכך לא יבטל אדם מן הנטיעות, אלא כשם שמצא - עוד יוסיף ויטע, אפילו יהיה זקן".       (מדרש תנחומא, פרשת קדושים)

מחזור א' של השלוחה במעלה אפרים החליטו להשאיר מזכרת לדורות הבאים ובתחילת הזמן [קיץ] נטעו בוסתן שמפירותיו יזכו לטעום המחזורים הבאים וגם הם כשיחזרו לבוגר"צ במעלה אפרים  ...

מגוון רב של עצים נטעו ביניהם: שקד, פומלה, רימון, פקאן, שסק (בנוסף לעוד שסק ששתל אחד החברה מהמחזור בעבר וגדל לתפארת) ועוד..
נשתלו גם צמחים מטפסים, גפנים ופסיפלורות.. בהמשך השבועות הקרובים יבנו החברה שם סוכה, נדנדה ופינת קומזיץ חדשה לשימוש הדורות הבאים ועוד.

.

עלו והצליחו וזמן קיץ מלא בפירות !

Main Image
Item 1 of 0
 
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(2)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(3)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(4)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(5)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(6)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(7)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(8)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(9)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(10)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(11)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(12)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(13)
 • %D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20(14)
תפריט תפריט
< !--Google tag(gtag.js)-- >