הרב סדן נפגש עם עמיתי תוכנית 'אדוות' מעוז

פורסם ב: כז' טבת תשע"ז

.

ביום שני, כה' בטבת [23/1] נפגש הרב סדן עם עמיתי תוכנית 'אדוות' – עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במערכת החינוך, מיזם משותף של משרד החינוך וארגון מעוז.
הרב סדן פרס בפני 40 עמיתים מכל גווני החברה בישראל – דתיים וחילוניים, יהודים ושאינם יהודים את תפיסתו החינוכית על מהות החינוך, ערכי היסוד של החינוך הממלכתי ודרכה של הציונות הדתית.
הרב סדן פתח ולמד עם העמיתים את אגרת החינוך של הרב קוק (אגרות הראיה, קע') בה הוא כותב שהמטרה היא שאדם יהיה ישר וטוב, טוב לד', טוב לבריות, טוב לעמו, טוב לארצו. האמצעי הוא מלחמת הקיום עלי אדמות.
לימוד תורה הוא שמכשיר את האדם להיות ישר וטוב, ולימודי חול הם המכשירים אותו למלחמת הקיום. וחשוב להבין וליצור את סדר העדיפות הנכון בחיים.
זאת ועוד, כאשר יהיה האדם ישר וטוב, אז גם כל כישרונותיו, כל כישורי החיים שלו – יהיו לברכה.
בנוגע למערכת החינוך הכללית הרב סדן אמר שמערכת חינוך, על פי תפיסתו, יכולה להיות ממלכתית ומתוקצבת ע"י המדינה בתנאי שהיא שומרת על ארבע עקרונות :
אהבת כל אדם – כולל גוי, אזרחות טובה ישרה ואמיתית, אהבת המולדת ומסירות נפש למען המדינה וחינוך לנאמנות משפחתית.
את דבריו סיים בהסבר תפיסת הציונות הדתית המאמינה שמדינת ישראל היא נס אלוקי "ראשית צמיחת גאולתינו". ושהדרך להשפיע היא באמצעות הדוגמא האישית הדורשת מהציונות הדתית לחיות חיים ישראלים איכותיים באופן כזה שאחרים ירצו ללכת בעקבותיה.
הרב סדן שמח להיפגש עם פרופ' אשר כהן שהרצה לפניו ועם מזכ"ל בני עקיבא יאיר שחל – 'שחל' הוא השבט של הרב סדן בבני עקיבא.
בסיום ההרצאה הודתה בשם העמיתים לרב על הרצאתו, הגברת אילת כהן מלקמן, סגנית בכירה ליועצת המשפטית במשרד החינוך, שבנה לומד במכינה.

תפריט תפריט