טיול לקראת גיוס שנה ב' 'בני דוד הבקעה'

פורסם ב:ד' אדר ב' תשע"ו


טיול במדבר זה דרך טובה מאוד לבטא תקופה כ"כ משמעותית של לימוד, בירור, העמקה ויגיעה של שנה נפלאה. וכמו הטיול  כך היה הלימוד,  טיפוס על הרים הגבוהים  הדורשים במאמץ וקושי כמו הלימוד בבית המדרש ביגיעה בגמרא והלכה. צלילה במעינות והגבים המרעננים את נפשנו וליבנו כמו לימוד האמונה. והמדורות אל תוך הלילה בדיבור מלב אל לב כפי שעשינו במשך השנה החולפת...

.

כך סיכמו את שנה ב' חברי מחזור א' של 'בני דוד הבקעה'

.

בהצלחה בכל אשר תפנו !

.

.

תפריט תפריט