ויצא יעקב ויצא יונתן
ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי...
חוזרים הבייתה !
יוצאים מבית האסורין
מנערים עבדות וגלות
יוצאים לחירות!
ובזכות צניעות שהייתה בה רחל אמו של יוסף זכתה
למרדכי ואסתר,
זכינו ליהונתן ואסתר
שלא כורעים ולא משתחווים
זוקפים קומתם אל מול צבועים שפלים רמאים בני לבן המצקצקים בלשונם
שלא יכלו להם.
ומי שענה ליוסף ואסנת
בצאתם מבית האסורין
עונה ליונתן ואסתר
אחינו אלופינו אהובינו
וממלא כוחותיהם, כוחותנו
לחיים. לחיים אחים
ושבו בנים לגבולם
ופדויי השם ישובון ברינה
שבת שלום של חירות
שבת שלום ומבורך!
תפריט תפריט
< !--Google tag(gtag.js)-- >