קבוצת לימוד חדשה באונ' אריאל


בוגרי בני דוד שלום וברכה.

בימים אלו אנו משיקים תכנית חדשה לחיזוק הקשר בין בוגרנו באקדמיה לבין תורת בית המדרש שלנו. כחלק מהמהלך אנו פותחים קבוצת לימוד באוניברסיטת אריאל שתלמד יחד אחת לשבוע עם הרב פנחס עציון. הלימוד יכלול לימוד דף מקורות ושיעור של הרב פנחס. אחת לחודש נשתדל להביא גם את אחד מראשי המוסדות. תחילת המפגשים בימים הקרובים- לאחר שתתגבש הקבוצה נחליט על מועד שנוח לכולם. המפגשים יתקיימו במתחם הקמפוס.
בוגר שלומד באריאל ומעוניין להצטרף למפגשים מתבקש לשלוח אליי מייל bogrimbd@gmail.com במידה והתכנית תצליח, נפתח התכנית גם במוסדות אקדמאיים נוספים.כמוכ -אם יש מישהו שמוכן לקחת על עצמו ניהול הקבוצה מולי,נא ליצור קשר איתי. בהצלחה.

עילי פלדמן -רכז תחום בוגרים ,"בני דוד"
058-5662687

תפריט תפריט