מתקדמים במרץ

מתקדמים במרץ - בניין הישב"ג

מתקדמים בבניה לקראת חנוכת בנין חיים - הישיבה הגבוהה שמתוכננת לאחר חנוכה.
כרגע עמלים על התקרת הפנימית של המבנה ועבודות העפר סביב הבניין.
תפריט תפריט