כנס לרכזי הבוגרים של המכינות

כנס רכזי הבוגרים של המכינות

השבוע התקיימו שני ימי השתלמות לרכזי הבוגרים של כלל המכינות בארץ מטעם וועד המכינות.
רכז הבוגרים של "בני דוד"- עילי פלדמן, השתתף אף הוא בהכשרה, אשר במסגרתה התקיימו דיונים וסדנאות מקצועיות שעסקו בשאלות הקשורות לאופן יצירת הקשר עם הבוגרים, מה החשיבות ביצירת קהילת בוגרים ועוד.
השתלמות זו מהווה נדבך משמעותי בתהליך ההכשרה השנתי שמעניק וועד המכינות לרכזי הבוגרים השונים וכל זאת כחלק מהלמידה של "בני דוד" בכלל את עולם הבוגרים.
יצוין, כי מלפני 8 חודשים החליט ועד המכינות כי עליו להקים גוף שירכז את הטיפול בעולם הבוגרים בכלל המכינות בארץ, והוא אשר ישמש כגוף מקצועי לרכזי הבוגרים השונים.
בראש הגוף עומד איתן הוניג- אף הוא בוגר "בני דוד" (-מחזור א'). נאחל הצלחה רבה לאיתן בתפקידו.


תפריט תפריט