טיול אופניים לשנה א' [מחזור כז']

 

 

טיול גיבוש מחזור כז'

ביום שישי יצאו כ- 135 תלמידי שנה א' יחד עם הרבנים לטיול אופניים שמטרתו גיבוש והכרות האזור. המסע התחיל במכינה ועבר בדרך עמיחי, מעיין הגבורה, תל שילה, ארוחת צהריים בעין עוז וחזרה לעלי. כמובן שגם הרב אלי לא ויתר על התענוג והצטרף לטיול כמה שעות לאחר חתונת בתו שהתקיימה בערב שלפני. כל כוחותינו שבו הביתה בשלום.


תפריט תפריט