עבודות הפיתוח נמשכות - עובדים על פרגולה בכניסה לחדר האוכל והסדרת תנועה ברחוב הארז
 

עבודות הפיתוח נמשכות - עובדים על פרגולה בכניסה לחדר האוכל וצביעת החניות והסדרת תנועה ברחוב הארז


תפריט תפריט