מהסוף להתחלה (שיר) / אופיר בנתור (תשס"ט)
א.
מאדר לניסן בשמחה אנו צועדים
מהסוף להתחלה אנו שבים,
מהכרתת זרע העמלקיות
לפריצת שעבוד המצריות,
מהשלמת כיסא הממלכתיות
להטבעת תכונת החרותיות.
 
ב.
מאדר לניסן בשמחה אנו מתעלים
מהסוף את ההתחלה אנו מאירים,
מגאולת הגופניות הטבעית
לגאולת הסגוליות הניסית,
מהתעוררות האהבה הבחירית
לגילוי כפיית ההר כגיגית.
 
ג.
מאדר לניסן בשמחה אנו נישאים
את הסוף להתחלה אנו מרוממים,
מתשובה מאהבת כלליות
לתשובת הולדת התחדשות,
מהכוחות שנאצרו בחורפיות
הפורצים בפריחת אביביות.
 
ד.
מאדר לניסן בשמחה אנו מתגברים
מהסוף אל ההתחלה אנו מתגדלים,
מהכרתת זרע ראשית גויים
להטבעת כל הכוחות המצריים,
מהעץ חמישים אמה
עד לסוס ורוכבו רמה.
 
ה.
מאדר לניסן בשמחה אנו באים
מהסוף את ההתחלה אנו משלימים,
מעומק החושך של הסתר אסתיר
אל גילוי הארת הפנים האדיר,
מ-לך כנוס את כל היהודים
ל-החודש הזה לכם ראש חודשים.
 
ו.
מאדר לניסן בשמחה אנו מתבוננים
את הסוף מתוך ההתחלה אנו מבינים,
מ-כאשר אבדתי אבדתי
ל-לך אמור פקוד פקדתי,
מ-ויהי בחצי הלילה ו-ה' הכה,
ל- גאולת סיבוכי עברה לשמה.

 
 
מאדר לניסן בשמחה מצפים
שסוף מעשה מחשבת בתחילה נעוצים,
 
באדר נגאלו ובניסן עתידים...
 
 
אופיר  בנתור.
תפריט תפריט