לפרשת תזריע ופרשת החודש / הרב יואל רכל (תשס"ט)
השבוע אנו נפגשים עם סדר הלידה - אשה כי תזריע וילדה -
וביום השמיני ימול בשר ערלתו - סדר של יצירת חיים וכניסה לברית.
והברית הזו מבררת לנו את גודל הופעת החיים בלידה נותנת לנו את ערכה האמיתי.
הברית, שבאה שבוע אחר הלידה מראה לנו שהערלה, האטימות, הקליפה תמחה!
הברית מראה לנו שאפשר לכוון ולרתום את כל כוחות החיים, גם את כוחות החיים בעלי העוצמות הגדולות  ביותר, אל הקודש.
והשבוע נפגשים אנו גם עם הלידה הכללית - החודש הזה לכם ראש חודשים!
חודש ניסן חודש הלידה של עמינו חודש של התחדשות.

לאחר חורף ארוך חשוך וקר , הכל בשלכת. נראה שהכל חסר חיים, שדבר לא יצמח... ופתאום בניסן הכל פורץ עלים רעננים מלבלבים, הכל מתעורר ופורח. מתברר שדווקא כשהכל היה נראה חסר חיים דווקא בזמן הזה מתחת לפני השטח העמיקו הצמחים שורשים והתחזקו לקראת הפריצה באביב.
וכך גם בעמינו  עם ישראל לפני לידתו ביציאת מצרים עבר תקופה קשה של יסורים ושעבוד ודווקא מזה התמלא בכוחות למשימותיו הגדולות בהמשך, התמלא הוא כוחות לשעבוד אמיתי למלכו של עולם.

ושוב כמו ברך הנימול כך גם בעמינו  הברית  שבאה שבעה שבועות אחרי לידתנו.
כאשר עמינו מקבל את התורה בהר סיני ונכנס בברית עם רבש"ע אז מקבלת הלידה בניסן את המשמעות הגדולה יציקת התוכן הרוחני הגדול לתוך הכלים הטבעיים יציקת המשמעות וקריאת השם!
'שמינית קרא שמות' זו משימתנו הגדולה בעת הזו לעסוק בקריאת שמות - לתת ערך ומשמעות אלוקית לכל המפעל שלכאורה נולד בטבעיות לברר את ענינו. משמעותו ויעודו ולהכנס בברית!
 
                                                שבת שלום וחודש טוב ובעצם שנה טובה!
תפריט תפריט