בר יוחאי, אשרי העומדים על סודך / הרב עקיבא קשתיאל (תש"ע)
יום ל"ג בעומר מפגיש אותנו עם דמותו של ר' שמעון בר יוחאי ותורת הסוד. היחס הראשוני שמתעורר אצלנו פעמים רבות כלפי תורת הסוד הוא יחס לדבר מאד ערפילי, לא ריאלי, מיסטי. העיסוק בנסתר נתפס כעיסוק בעולמות רחוקים, במושגים לא מוכרים, בקודים, בחינות, סגולות וכוחות.
האדם הריאלי, הפועל ועושה, חוקר ומנתח, עלול לא למצוא בתוכו שייכות וקשר לעולמות כאלה.
אך האמת היא אחרת לגמרי, תורת הסוד- לא רק שאיננה מנותקת מהריאליות ומהכוחות הפועלים, אלא היא היא הכח הדינמי התוסס והדוחף את כל היצירה והפיתוח. הנקודה היסודית של תורת הסוד היא שכל העולם יונק מהסוד השורה בתוכו. אין חומריות מצד עצמה, אין אנושיות מצד עצמה. הכל- הכל הוא כח א-לקי פועל ומופיע. זוהי הריאליה האמיתית של הבריאה. אין ממשות לבריאה מצד עצמה. הממשות של הבריאה היא הכח האדיר של הרצון לצאת מהמיצרים המגבילים ולהתאחד עם השלמות הכללית. כל הבריאה נדחפת לגדול, לצמוח, לא להשאר בקטנות. כל הבריאה היא אנרגיה, אש יוקדת המשתוקקת לעלות מעלה, אל מקורה. גם בול העץ הופך במדורת ל"ג בעומר לאנרגיה הפורצת כלפי מעלה. המבט הזה חודר ומעמיק בתוך שורשי הקיום של הבריאה, זהו מבט של סוד.
מתוך מבט הסוד מקבלת כל הבריאה משמעות חדשה. אין מקום ריק מאלוקות. אין פינה שנותרת שוממה. בהכל טמון עומק, בהכל זרוע אור, בהכל אצורה האש. בעלי הסוד אינם מזלזלים בטבע. להיפך, הם מכבדים אותו מתוך ידיעת האור הגנוז בו. "תכונת סוד ד' ליראיו היא היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע" (אורות עמ' כ"ח). ואין זה כבוד חיצוני, אלא הערכה אמיתית ועמוקה (עיין אוהא"מ עמ' 22 ואוה"ק עמ' ב'), ולכן- "על ידי כבודה האמיתי הרי הוא מעלה אותה, משגבה, ומרוממה". המסקנה מכך היא, שדווקא תורת הסוד היא זו שמעניקה את האמון בעולם, את הידיעה שבתוך כל כוחות הבריאה טמון הרבה יותר ממה שנגלה לעין, ולכן דווקא היא זו שדוחפת ומעוררת את פיתוח ומחקר הבריאה ואת גילוי מטמוניה. "הרציונאליות מתפתחת רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה עושה הנסתר את פעולתו המדעית והמוסרית. מזויפת היא ההנחה ההמונית שהנסתר מעכר את המדע הבהיר ואת הבקורת המדויקת. דווקא על ידי הנסתר... יוסד על יסוד איתן המעמד של המדע ההולך ומתחדש והבקורת המדויקה המנתחת וחודרת" (אורות, עמ' צ"ב). 
לאור זאת אנו מבינים, ש- "סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו, מפני שתורת אמר בעוז הגיונה הפנימי דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה" (אורות, עמ' צ"ה ועמ' צ"א). העמקה בכל התוכן הגלום בחיים דוחפת יותר ויותר את גילויים של החיים, לכשרונותיהם וגווניהם. ככל שחכמת התורה מתגלה יותר, כך נתיבי החיים מתרחבים ומשתכללים יותר.
ביום ל"ג בעומר באה לידי ביטוי ההערצה של המוני בית ישראל לרשב"י ולתורתו. מי שיותר מבין ומי שפחות- כולם מעריצים ומשתוקקים להתקרב ולגעת. יודע העם בסתר ליבו שכל חייו מושתתים על סוד, על כח א-לקי שפועל בנו ומחיה אותנו. יודעים המוני בית ישראל שלא מה שנראה כלפי חוץ כחזק ומרשים הוא הקובע ומשפיע באמת, כי אם הכוחות הנסתרים הסמויים מהעין, הפועלים בתוככי הנפשות, רחוק מאור זרקורים ותקשורתיות- הם- הם מקור הצמיחה של הישועה.  
תפריט תפריט