איש באמונתו יחיה / הרב עדו רוזנטל (תשס"ט)

לעיתים קרובות אנו פוגשים את צורת החשיבה שהטביעה את הביטוי השגור בפי העם "איש באמונתו יחיה". כך יסתיים כל ויכוח בענייני אמונה, כשם שויכוח על יופי וטעם יסתים במשפט המחץ: "על טעם ועל ריח - אין להתווכח". גם כאן - יאמין כל אחד במה שעולה על רעיונותיו, במה שליבו הוגה משום מה כרגע, וחסל.

אם תרצו, הא לכם מקור איתן בכתבי הקדש המתמצת בניסוח קצר וקולע פילוסופיית חיים שלמה - פלורליזם.

פילוסופיה נחמדה וידידותית היא זו, מכבדת מאד אותי ואת משנתי על החיים, בלי לדרוש ממני השכלה מקדימה או מאמץ מחשבתי. נותנת היא מקום לכולם, מבטלת את הצורך בלימוד והכרת דעות האחר, להעמיק בהן ואין צורך לומר - להתמודד עימן, ומאפשרת קיום לכל דעה והשקפה על טוב ועל רע, על נאה ומגונה.

דא-עקא, הציטוט, כדרכו של עיון פלורליסטי מרפרף, שאינו מדקדק באותיות קטנות ודקויות, לקוי במקצת. להלן הציטוט המדוייק: "וצדיק באמונתו יחיה" (חבקוק ב', ד').

יחי ההבדל הדק. שכן, לא רק הנושא השתנה - "צדיק" לעומת "איש", הרבה יותר מכך: יחיה! כי יש חיים ויש חיים, יש חיים שהצדקתם היחידה היא: מפני שנולדתי ומפני שעדיין לא מתתי. אני חי מפני שאני חי. ומכיוון שגם אתה חי, ולעיתים קרובות מדי, לצערי, אתה חולק עלי ומפריע לי, הגענו למסקנה שלטובת המשכם השקט של החיים נעדרי התכלית הללו רצוי שנכיר שנינו בשוני שבינינו ננמיך את עצמת הויכוח, ונמשיך את החיים בעצמת אמירה נמוכה יותר, "איש באמונתו יחיה" או "חיה ותן לחיות". כי "לחיות" תמיד קודם לדעתו, אמונתו והשקפתו של זה או אחר.           אך יש גם חיים אחרים, חיים שהצדקתם היא האמונה המפעמת בלב. אני חי מפני שאני יודע את סיבת החיים, מפני שאני חש את סוד החיים, את נשמת א-ל חי הפועמת בהם והנותנת להם ערך, שמחה אנרגיה ותקווה. ובמילה אחת - אמונה.

לא כולם יונקים כל רגע מחייהם מנקודה זו. יש מדרגות, מי יותר ומי פחות, אך יש מי שיונק את הכל מהאמונה. ללא אמונה, אין לו שום חפץ חיים, ואמונתו היא אצלו עניין של חיים ומוות, מרכז הכל, להיות או לחדול.

זהו הצדיק - צדיק באמונתו יחיה.

ומדרגות אינספור בצדיקות, וכולנו שואפים להתרומם בסולם זה ולאחוז יותר ויותר בצדקות. ככל שאדם קרוב יותר למדריגת צדיק, הופכות שאלות של אמונה להיות קריטיות יותר, נוגעות למהות הכל, וממילא אמונות שווא, שקר ורשע או כפירה, חלילה, הופכות לאויב של ממש הקם למולו במלחמת האמונות.

הבדל דק, המפריד בין שתי אסכולות הפוכות מן הקצה אל הקצה, צדיק באמונתו יחיה. חיה- ותן מחייך לאחרים לחיות, כי באמונה כח החיים, לנו, לעמנו ולעולם כולו.


תפריט תפריט