"ואהבת את ה' אלוקיך" / הרב אליעזר קשתיאל (תשע"א)
בסוף פרשת ואתחנן מופיעה הפרשיה הראשונה של קריאת שמע- "שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד". כשאנחנו קוראים קריאת שמע ומזכירים אותה מדי פעם, היא תמיד עטופה בביטויים שקשורים לאהבה. מיד אחרי הפסוק "שמע ישראל" אנחנו אומרים "ואהבת את ד'". גם בבוקר וגם בערב, בתפילת שחרית וערבית, אנחנו עסוקים ברכת האהבה, "הבוחר בעמו ישראל באהבה", ומתוך המילה אהבה, עסוקים ב"שמע ישראל".

שמע ישראל נקראת ייחוד ד' וגם ביחס לביטוי הזה אנחנו מוצאים בתפילה- "ולייחדך באהבה" והדברים מפורשים גם בתפילת מוסף של שבת בה אנחנו מתחננים לריבנו של עולם שיחון את עמו ישראל על כך שאומרים פעמיים באהבה קריאת שמע.

 

האהבה היכולת להיות מאוחד עם משהו. אהבה בגימטריה- אחד. מאוחד עם אדם, עם ערך. כדי להיות מאוחד באמת, ישנם שני שלבים. שלב אחד- אחדות במעשים, שיותר ויותר מעשים יהיו קשורים, מחוברים, מתואמים, מובלים על ידי ערך מסוים, על ידי מטרה מסוימת. כשאדם אוהב מאוד את חברו זה משפיע על כך שהרבה מאוד החלטות שלו בחיים ומעשים  יהיו מתוך התחשבות בחבר, מתוך שיתוף פעולה עם החבר, מתוך רצון שהדברים יעלו בקנה אחד עם רגשותיו של החבר.

 

ד' אלוקינו, צריך לדעת שד' הוא אלוקינו. שד' הוא זה שינהיג את כל חיינו. מי שאוהב את ד' רוצה שהתוכן האלוקי יהיה המנהיג, האלוק, השופט והמחליט של כל חייו. זה בודאי מוביל לזהירות וזריזות, למעש וגם לחוסר מעש. מה טוב ומה רע. אבל מעל מדרגת האהבה  המעשית יש אהבה עליונה שבלב. אהבה עליונה שבלב שפירושה ריכוז נפשי עמוק בין האוהבים. אוהבים עליונים, אוהבים באמת, לא רק עושים דברים של התאחדות, אלא מחשבותיהם ורגשותיהם כולם כולם סביב האחדות. אדם אוהב בכל ליבו לא היה מוכן לשתף מחשבה זרה, אנוכית, אגואיסטית כשהאהבה היא אהבת אמת. כשאהבה היא טהורה ומידת הטהרה, אומר המסילת ישרים, נמדדת אהבת האמת לקדוש ברוך הוא. כשאדם עושה את מצוותיו של ריבונו של עולם בלב טהור, ללא חשבונות, ללא פניות. ד' אחד. שהמגמה והכוונה בחיים יהיו ללא תוספות, ללא חלקיות. אחד, אחד לגמרי. משימת האהבה, משימת קודש וככל שקומות האהבה ייבנו בתוכנו, "בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך". בית האהבה, מרכז האהבה העולמי, בית המקדש ישוב וישכון כאן, על במותי ארץ.
 
שבת שלום ובשורות טובות

תפריט תפריט