ההגעה הביתה / הרב אליעזר קשתיאל (תשע"ב)
בתחילת נאום הפרדה של משה בספר דברים, מופיעה הקריאה לעלות לארץ. זו האמירה הראשונה של משה לבני ישראל, "באו רשו את הארץ". ויותר מזה, משה רבנו אפילו קצת נוזף בישראל "רב לכם שבת בהר הזה", מספיק להיות לרגלי הר סיני, פנו וסעו לכם.

פנו וסעו לכם, אומר האלשיך בפירושו לפרשה, תסעו לכם- אל עצמכם. רק בארץ ישראל אתם יכולים להיות אתם עצמכם ממש. יכול להיות שתוכלו לקבל רעיונות רוחניים חשובים בהר סיני, יכול להיות שתקבלו המון מצוות והדרכות. אבל לחיות את עצמכם, להיות שלמים עם עצמכם, זה רק בארץ ישראל.

 

רק בארץ ישראל, אומר האלשיך, כל אחד ואחד מישראל והעם כולו, מיוחד עם עצמו, וכשהוא יוצא מהארץ הוא כביכול מפוצל מעצמו, חלוק קצתו מקצתו. לכן כל כך חשובה התורה והשכינה בארץ. אווירה דארץ ישראל מחכימה, מסביר הרב קוק, שרק כאן באוויר הזה אנחנו יכולים להיות מאוחדים בתוכנו, בין הרעיון למעשה, בין הנשמה לגוף, בין התוכן לבין האדם. זה הבית שלנו.
 
כשאדם מגיע לביתו אומר האלשיך, הוא מרגיש שהוא יכול להיות מי שהוא בצורה טבעית. בואו, בואו אל הארץ אומר האלשיך, כמו בוא הביתה. אין לנו בית אחר וכשאנחנו בבית הכל יותר טבעי, זורם, ופשוט. כי מטרת התורה היא לחיות אותה, בארץ. זה הנושא של ספר דברים כך הספר פותח, וזה הציר המרכזי שבו לחיות את התורה בארץ.
 
שבת שלום ובשורות טובות

תפריט תפריט