סגולת ישראל והעמים / הרב אליעזר קשתיאל (תשס"ט)
                       סגולת ישראל והעמים / הרב אליעזר קשתיאל

שלוש ברכות מברך בלעם את ישראל, והמהר"ל מפראג מסביר בספרו, נצח ישראל, ששלושת הברכות הן כנגד שלושת האבות.

ברכה ראשונה עוסקת בתכונה של אברהם אבינו, תכונה של ענווה מופלגת, תכונה של קבלה משמים, נאמנות מאד גבוהה לעקרונות העליונים, "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו".

תכונה שניה היא היכולת של ישראל להתגבר על הקשיים, תכונתו של יצחק. ברכה העוסקת ביכולת של ישראל לבצע עד תום את המשימות האלוקיות, להיות היד הארוכה של הקב"ה בעולם, "אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו".

והתכונה השלישית, הברכה השלישית, מעלתם של ישראל כעם קדוש, עם נבדל, עם עליון, "והקדישו את קדוש יעקב", עם ש"בגויים לא יתחשב", שהוא לא חלק מההנהגה הרגילה של אומות העולם.

ואחרי שלוש הברכות המבטאות את תכונותיהן היסודיות של ישראל, הענווה והשאיפות הרוחניות האדירות, העקרונות, יכולת הירידה לפרטים, היכולת להתרומם ולהתנשא מעל כל להביט קדימה אל השמים, לראות את העולם בכללו, אחרי שרואים את התכונות היסודיות האלו של ישראל, בברכה הרביעית בלעם בא חשבון עם אומות העולם, עם הכוחות השונים שמנסים להתחרות עם ישראל, להפריע לישראל. "ראשית גויים עמלק", אשור ועוד עמים. המהר"ל מאריך לברר איך שכל העמים שמוזכרים שם מבטאים בחינות שונות של התמודדות נגד עם ישראל או נסיונות להתיימר להחליף את ישראל. אבל "אוי מי יחיה משומו אל". אוי לאומה שתנסה להפריע לעם ישראל לממש את עצמו. מי שינסה להפריע לעם ישראל לממש את היעודים העליונים שלו, את היותו העם שבא להגשים את חלומם של האבות, מי שמנסה להפריע, הוא הולך נגד הסדר של העולם, נגד המגמה האלוקית, נגד מטרת הבריאה, הוא הולך נגד ריבונו של עולם. חז"ל אומרים אוי למי שנכנס בין ארי ולביאה בשעה שנזקקים זה לזה. אשרי האומות שישכילו להבין כמה ברכה, כמה גודל יהיה בשיתוף הפעולה עם הופעת קרנם של ישראל בעולם.
תפריט תפריט