בזכות הצניעות / הרב יואל רכל (תשס"ט)
בזכות הצניעות / הרב יואל רכל
עם ישראל עומד בשערי ארץ ישראל ומתכונן לכניסה. בלעם מסמן את נקודת החוזק והחוסן: 'מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל'. והגמרא מסבירה שלא היו פתחיהם מכוונים זה כנגד זה: נקודת הצניעות. בפתח ארץ ישראל נדרשים לבירור הסוגיה וגם בלעם מבין זאת: 'זכור נא מה יעץ בלעם' שיעץ להכשילם בבנות מואב. ובמשלי: 'את צנועים חכמה' הצניעות כמו החכמה העולם הפנימי הנסתר, העיקר הוא לא חשוף הוא פנימי צריך לשאול לברר מהו הפנים. מצד אחד ערך פשוט טבעי מאד שאילולא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול, מצד שני ערך נשגב ועליון המביא לידי מלכות כמו שמצינו ברחל שאול ואסתר: בשכר צניעות שהייתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר. ומאי צניעות הייתה בה ברחל? שמסרה סימנים לאחותה לאה -זכתה ויצא ממנה שאול. ומה צניעות הייתה בשאול דכתיב 'ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל' זכה ויצאת ממנו אסתר ואסתר, אומר המדרש: הייתה צנועה בביתו של מרדכי עשרות שנים ולא נסתכלה בפני אדם חוץ מפני מרדכי. ועוד מצינו שזכתה קמחית לשבעה בנים כהנים גדולים בזכות שלא ראו קורות ביתה שער ראשה. הצניעות שמביאה לידי שיא השראת שכינה ע"י כהנים גדולים במקדש. הערך הנשגב הזה לא ללכת אחרי מראה העינים והחיצוניות אלא להתמקד בפנים, בעומק, במיוחד עכשיו כשעוזבים את ענני הכבוד ונכנסים לארץ לארציות.

ולכן גם ההפטרה של פרשתנו מסתיימת: הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה טּוֹב וּמָה ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱלהֶיךָ:

שנזכה לצניעות ומתוך כך לאחיזה איתנה בארצנו.
תפריט תפריט